Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att återge vad Tony Robbins säger om depression.

 

Nedan finns det några frågor som nog de flesta kan svara på;

 

Hur ser en deprimerad persons kroppshållning ut?

 

Hur pratar en deprimerad person? Röststyrka? Hastighet?

 

Vad pratar en deprimerad person om?

 

Vad tittar en deprimerad person på? Ur vilket perspektiv ser den på världen?

 

Hur kommer det sig att vi alla kan svara på dessa frågor?

 

Jo, vi har alla en bild av hur en deprimerad person använder sin kropp, vad den fokuserar på och vilket språk den använder, antingen har vi varit där själva, någon av våra anhöriga eller så har vi bara sett det i filmer.

 

Tony Robbins säger att det krävs 3 saker för att vi ska kunna känna varje känsla;

 1. hur vi använder vår kropp i en given stund

 1. vad vi fokuserar på

 1. vilket språk vi använder

 

Hur använder då en deprimerad person sin kropp när den känner sig deprimerad?

 

 • Ihopsjunken kroppshållning, både i stående och sittande läge

 • Tittar ner mycket

 • Ligger i fosterställning

 • Pratar tyst

 • Pratar långsamt

 • Ler sällan

 

Prova att göra några av ovanstående saker och känn hur det känns i kroppen. Inte känns det bra, eller hur? Det känns lite ängsligt på en gång tycker jag.

 

Vad pratar en deprimerad person om? Ur vilket perspektiv ser den världen på? Vad fokusera den på?

 

 • Den pratar mest, om inte bara, om sig själv

 • Den pratar mest, om inte bara, om det som är fel och alla oöverstigliga problem

 • Den ser ofta inte sin egen roll i den situation som den befinner sig i, det är alla andra som är idioter och inte förstår hur den egentligen har det

 

(Det är förresten det värsta man kan göra mot någon som är deprimerad; låta den få obegränsat med talutrymme om allt som är fel och hur synd det är om den. Det förstärker bara känslorna av maktlöshet och uppgivenhet. Det man istället ska prata om är hur den skulle vilja må och om den kan göra något litet idag för att ta sig dit.)

 

Prova även att göra några av ovanstående saker och känn hur det känns i kroppen. Inte känns det bra, eller hur? Det känns lite ängsligt på en gång tycker jag.

 

Vilket språk använder en deprimerad person? Vilka uttryck? Vilka ord? Om sig själv? Om andra? Om situationen? Om livet i stort?

 

 • Inte är det många ord som är positiva! De flesta ord befinner sig i det som vi skulle säga “negativa” ordvalet, de beskriver negativa saker eller saker ur ett negativt perspektiv.

 

“Jag mår så dåligt.” “Jag är helt slut.” “Jag förstår inte hur jag ska hinna.” “Det kommer aldrig att gå.” “Det är ingen som förstår hur jag har det.” “Om jag bara.. “

 

Prova även att säga några av ovanstående saker och känn hur det känns i kroppen. Inte känns det bra, eller hur? Det känns lite ängsligt på en gång tycker jag.

 

Det är detta som Tony Robbins menar på med att det krävs en hel del arbete för att bli deprimerad, för alla dessa 3 delar måste infinna sig för att känslan av att vara deprimerad ska infinna sig!

Det bästa med allt detta är att det räcker med att ändra 1 av dessa 3 komponenter för att känslan ska brytas!!

 

Det hade jag verkligen velat veta när jag hade gått in i den berömda väggen, eller när jag varit på väg dit igen. Det är något som är helt nytt för mig och mycket användbart.

 

Tänk att någon som är deprimerad kan komma ur sin depression med hjälp av att använda kroppen på ett annat sätt!

 

Tony berättar om ett experiment man gjort, på ett av USA:s universitet, där man ordinerade deprimerade personer att le mot sig själva i en spegel i 20 minuter om dagen i 20 dagar. Efter detta, och det var bara detta man gjorde för att förbättra deras sinnesstämning, kunde man konstatera att alla i studien hade kommit ur depressionen.

 

Hur bör man då använda kroppen för att komma ur en depression eller slippa depression?

 • Ha en stolt kroppshållning, både i stående och sittande läge (träna att föra sig med en tyngre bok på huvudet)

 • Titta upp mycket och titta människor i ansiktet

 • Ligger i utsräckt läge

 • Prata i normal, eller lite över, samtalston

 • Prata i normal, eller lite över, samtalshastighet

 • Le ofta, särskilt mot sig själv i spegeln

Vad bör man prata om för att komma ut ur en depression, eller undvika en? Ur vilket perspektiv bör den se världen på? Vad bör den fokusera på?

 • Den lyssnar på andra och pratar inte bara om sig själv

 • Den pratar mest, om inte bara, om det som är bra i livet och alla möjligheter till lösningar på eventuella problem

 • Den försöker att vara sunt självkritisk och fokuserar på vad den själv kan göra för att förbättra något; tänka nytt, fokusera på det som är bra, hur den kan ha en annan syn på det som upplevs som problem eller helt enkelt ändra på sitt eget beteende så att resultatet blir mer som man vill ha det

Vilket språk bör man då använda för att komma ut en depression, eller undvika en? Vilka uttryck? Vilka ord? Om sig själv? Om andra? Om situationen? Om livet i stort?

 • Använd mest, eller ännu hellre bara, ord som är positiva!

 

“Jag mår så bra.” “Jag har så mycket energi.” “Jag kommer att ha tid att göra det viktigaste.” “Det kommer att gå bra.” “Det finns många som förstår hur jag har det.” “Jag vet att jag kan och klarar mer än jag tror. “

 

Prova nu att göra och säga några av ovanstående saker och känn hur det känns i kroppen. Visst känns det bra mycket bättre, eller hur?

 

Det viktigaste i detta är det kontinuerliga förebyggande arbete du kan göra med bara kroppen för att känna positiva känslor!

 

Jag skriver mer om det imorgon.

 

Ha en underbar dag underbara du! Och glöm inte att sträcka på dig! 😀

/Mona, som alltid har högklackat på jobbet för att inte kunna sjunka ihop som en hösäck och få ond rygg, och numera även signalera mer självsäkerhet till min egen kropp 🙂

 

PS. Frontbild av Cristian Newman on Unsplash