Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 8, Att ta reda på andras strategier ur bästsäljaren Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony “Tony” Robbins är, och av boken Din gränslösa styrka, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken Din gränslösa styrka sammanfattas i två ord: “Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 8 heter Att ta reda på andras strategier

 

Tidigare i boken har det tagits upp att om man gör samma handlingar, både mentalt och fysiskt, så leder det till samma resultat; gör man det framgångsrika människor gör så blir man själv framgångsrik. Det handlar om att lära sig om vilka strategier man själv och andra använder sig av för att göra sig själv eller andra framgångsrika.

 

I det här kapitlet handlar det om att lära sig hur man tar reda på andras strategier för att både kunna nå fram med det man vill nå fram med och hur man kan få dem att nå dit de vill.

 

Det finns ett talesätt som lyder; “Det gäller att prata med bönder på bönders vis.” i betydelsen att om du ska bli förstådd av någon så gäller det att prata på det sätt som den förstår saker och ting på, annars är det mycket svårt att nå fram till den personen och ännu mer omöjligt att hjälpa den med något som den vill ha hjälp med.

 

I tidigare kapitel har Tony gått igenom att vi är antingen lite mer visuella, reagerar och använder oss av yttre och inre bilder för att hantera livet, lite mer auditiva, reagerar och använder oss av yttre och inre ljud för att hantera livet eller så är vi lite mer emotionella, reagerar och använder oss av yttre och inre känslor för att hantera livet, även om vi har alla tre delarna i oss.

 

De som är lite mer visuella tenderar att prata ganska fort, hur de formulerar sig är de inte så noga med och de använder gärna visuella metaforer. De har också vanligtvis gälla, nasala eller spända tonlägen.

De mer visuella andas högre upp i bröstet och håller huvudet högt.

De som är lite mer auditiva tenderar att prata lite långsammare, lite mer rytmiskt och avmätt, ord betyder mycket för dem och de är försiktiga med vad de säger. De använder också uttryck som har med hörseln att göra. De har ofta en jämn rytm och klara och tydliga tonfall.

De mer auditiva har en jämnt fördelad andning, från mellangärdet eller hela bröstkorgen och håller huvudet normalt eller en aningen åt sidan, som om de lyssnade.

De som är lite mer emotionella tenderar att prata ännu långsammare, deras röster är djupa och “talet är ofta trögflytande som sirap.” De reagerar främst på känslor. De griper ofta efter något konkret och formulerar sig ofta om hur saker och ting upplevs och känns. Deras röster är ofta djupa och låga.

De som är mer tillgängliga för känselintryck andas långt nere i magen och håller huvudet framåtböjt med avslappnade halsmuskler.

När du vill nå fram till någon är det därför väldigt viktigt att veta vilken av dessa typer personen är så att den kan ta till sig det du vill nå fram med.

 

Jag som är visuell kan bli väldigt frustrerad om någon pratar med mig för långsamt och inte kommer till skott någon gång, medan jag kan skrämma någon som är emotionell med att prata för snabbt och inte lägga manken till att använda “rätt” ord.

 

För mig som lärare är det här väldigt matnyttig information och jag vill verkligen försöka lära mig detta för att kunna kommunicera med mina elever på “rätt” sätt.

 

För att ännu mer ta reda på vilken typ personer runt omkring dig är kan du iaktta hur de gör med ögonen när de svarar på olika frågor.

 

Om en person tittar upp till vänster när du ställer en fråga använder den sig av sitt synminne. Den försöker komma ihåg tidigare saker den sett.

Om en person tittar upp till höger när du ställer en fråga försöker den konstruera ett nytt synintryck.

Om en person tittar åt sidan till vänster när du ställer en fråga använder den sig av sitt hörselminne. Den försöker komma ihåg tidigare saker den hört.

Om en person tittar åt sidan till höger när du ställer en fråga försöker den konstruera ett nytt hörselintryck.

Om en person tittar nedåt till vänster när du ställer en fråga använder den sig av sitt känslominne. Den försöker komma ihåg tidigare saker den känt.

Om en person tittar nedåt till höger när du ställer en fråga försöker den konstruera en ny känsla.

För att verkligen hjälpa någon att kunna få fram den individuella nyckeln till olika känslotillstånd räcker det inte att veta om personen mest är visuell, auditiv eller emotionell. Man måste få veta exakt i vilken kombination personen använder de olika sinnena, för man använder sig oftast av flera inte till exempel bara synintryck. I boken finns en mycket tydlig och ganska enkel metod till att göra det.

 

Om jag skulle beskriva den här skulle jag vara tvungen att i princip skriva av det som står och då hamnar jag i trubbel på grund av rättigheterna i boken.

 

För att tillgodose så många individer som möjligt på samma gång, oavsett framkallning av syntax, submodaliteter och strategier, för att nå fram kan man medvetet tänka på att rikta sig till synsinnet, hörseln och känseln i allt man gör; visa dem saker, låta dem höra saker och ge dem känslor och du bör variera röst, tempo och tonfall så att du får alla tre typerna intresserade.

 

Absolut bäst är ändå att bearbeta individer, inte grupper, skriver Tony om och berättar återigen om att varje person har olika strategier för olika saker, för att vilja agera, bli motiverade, pigga, köpa saker, uppleva kärlek och så vidare.

 

I boken finns även en metod att ta reda på en persons kärlekstrategier.

 

Det är dock svårt att sammanfatta det här utan att direkt skriva av, jag hänvisar till boken istället.

 

Tony skriver att det ofta är så att i början av ett förhållande visar man att man älskar den personen, låter den höra det och även rör vid varandra mycket. Att båda då känner sig älskade är inte så konstigt eftersom man använder alla submodaliteter och någon av dem passar ju.

Sedan har man ofta för vana att använda det sätt man själv upplever kärlek på på den man älskar och det är då det kan bli problem, för det är inte säkert att ens partner har samma kärleksstrategi som en själv.

 

Om man själv är auditiv och ofta talar om för sin partner hur mycket man älskar hen, men partnern har en känslostrategi och behöver beröring för att känna sig älskad, ja då är det lätt att ingen av de båda känner sig älskade. Vet man istället sin partners kärleksstrategi kan det vara en ren välsignelse för hela förhållandet.

 

Detta måste jag verkligen utforska mer. Jag som är visuell och min man är auditiv..

 

Nästa kapitel handlar om att använda sin fysiologi för att försätta sig i ett effektivt tillstånd för att kunna behålla sin energi och motivation för att nå sina mål i livet.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS.1 Om du vill köpa boken Din gränslösa styrka av Tony klicka på länken; Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins

PS2. Frontbild av Alex Perez on Unsplash