Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 5, “Framgångens sju lögner” ur bästsäljaren “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 5 heter “Framgångens sju lögner”

 

Titeln på kapitlet syftar på att eftersom ingen kan ge en sann bild av någonting egentligen, eftersom vi alla tolkar allt utifrån unika filter som styrs av vårt undermedvetna som i sin tur styrs av tidigare erfarenheter och individuella trossatser, finns det inga sanningar utan kanske bara “lögner”.

“Den värld vi lever i är den vi själva, medvetet eller omedvetet, har valt. Om vi väljer lycka är det den som vi kommer att få uppleva. Väljer vi elände får vi det.”

 

Detta styftar på att det är våra trossatser som styr det vi fokuserar på, och det fokuserar på är det vi kommer att uppleva mer av eftersom vår hjärna fungerar på det sättet.

 

Vår hjärna är designad att följa det som den tror är viktigt för dig, så om du fokuserar på det som är fel, ja då kommer den att hjälpa dig att hitta det. Men om du iställetmedvetet fokuserar på det som är bra, kommer den att hjälpa dig att se det. Därför gäller det att ha trossatser som stärker dig, inte stjälper dig.

 

Kapitlet handlar om vilka 7 trossatser som framgångsrika människor har för att nå sina mål i livet. Om de sedan är sanna eller inte spelar mindre roll; de trossatserna gör att människor fortsätter att utvecklas och kämpa mot sina mål och det gör även att de når dem. Alltså är de värda att införliva istället för andra trossatser som begränsar en.

Tony skriver; “Min erfarenhet är att dessa sju trossatser har hjälpt människor att använda sina resurser, vara mer aktiva och uppnå bättre resultat. Jag säger inte att de är de enda användbara trossatserna. De är något att börja med. De har fungerat för andra, och jag vill att du ska ta reda på om de fungerar för dig.”

 

7 trossatser som gör dig framgångsrik;

 

  1. Det finns ett skäl till och en mening med allt som sker, och det är till hjälp för oss!

 

Alla framgångsrika männsikor har en fantastisk förmåga att bara se möjligheterna i en situation och de positiva resultat som kan komma ur den. “De tror att varje motgång innehåller fröet till framgång.”

 

Tänk vad den utgångspunkten skulle kunna göra för dig?

 

Begränsande trossatser skapar begränsade människor. Lösningen är att göra sig av med dem och ersätta dem just med dessa 7 trossatser som gör att du skapar bättre resultat.

  1. Det finns inget som heter misslyckande. Det finns bara resultat.

Framgångsrika människor ser inte misslyckanden, de ser bara resultat och resultat är något som man kan lära sig något av. Resultaten gör dem mer erfarna och gör att de kan ta bättre beslut och agera bättre i framtiden, som i sin tur ger bättre resultat.

 

Människor som är rädda för att misslyckas gör det främst för att de aldrig vågar prova något nytt. Om man vill ha nya resultat i livet måste man göra något nytt. Att tro att samma gamla agerande kan ge nya resultat är det som Einstein definierade som “vansinne”.

 

“Allt du får vara med om kan du lära dig av, och på så sätt kan du alltid lyckas, vad det än är du försöker åstadkomma.”

 

Vad skulle du prova om du visste att du inte kunde misslyckas?

 

Varför inte skaffa dig lite resultat inom det ämnet? Som gör dig mer erfaren och som i så småningom gör att du klarar det du vill åstadkomma?

 

  1. Ta på dig ansvaret, vad som än händer.

 

Ledare och resultatinriktade människor agerar utifrån trossatsen att det är de som formar sin värld. De tror att oavsett om det händer bra eller dåliga saker så är det dem själva som har orsakat det. “Om de inte föranledde det genom sina direkta ingripanden, gjorde de det kanske genom sin allmänna inställning och sina tankar.

Denna trossats ger styrka eftersom du då kan ta ansvar för det som sker och också påverka det som sker om du vill ha resultatet annorlunda. Du blir inte en “hjälplös lekboll för slumpen”.

 

Trossatser som bygger på varandra ger också större effekt. Om man då tror att det inte finns några misslyckanden utan bara resultat; då har jag heller inget att förlora och allt att vinna på att ta ansvar.

 

Vad kan du ta ansvar för att göra annorlunda idag så du får nya resultat? Jag har i alla fall en hel del surdegar att kunna ta tag i på nya sätt..

 

  1. Det är inte nödvändigt att förstå allting; man kan ändå använda mig av allting.

 

Många framgångsrika människor förstår sig på att utnyttja det som är viktigt utan att känna behov av att gräva ner sig i alla detaljer. De vet att tiden är det som inte går att ersätta och är därför mycket sparsamma med den; de lägger tid, kraft och energi på det som ör det viktigaste.

Att modellera; lära sig av andra för att slippa onödiga misstag är därför extra viktigt för de som vill nå framgång.

 

  1. Människorna är din största tillgång.

 

Extremt framgångsrika människor, de som uppnår fantastiska resultat är ofta väldigt respekterade och omtyckta av andra. De har laganda.

 

Tony Robbins berättar att i många böcker som handlar om nyföretagande står att; “ingen långvarig framgång kan uppnås utan goda relationer med andra, att man för att lyckas måste sätta ihop ett framgångsrikt team som samarbetar väl.”

 

De företag där man tar vara på varje individs kompetens och värde är de företag som oftast är de mest framgångsrika, eftersom alla känner sig sedda och värdefulla.

 

2 av de känslomässiga behoven som vi alla behöver få tillgodosett för att må bra, är att räknas/vara behövd och samhörighet med andra. Om ett företag eller en arbetsplats medvetet ser till att det sociala klimatet och arbetsuppgifterna tillgodoser flera känslomässiga behov kommer de garanterat att lyckas, eftersom arbetstagarna mår bra och mår man bra presterar man bättre helt av egen fri vilja.

 

  1. Arbete är lek.

 

Glädjen man upplever i att arbeta med det man älskar kan inte ersättas av något annat, det smittar liksom av sig på hela företaget eller arbetsplatsen, och bara det gör att andra vill vara en del av det som sker eller kan köpas där.

Det gäller även att jobba med det som man älskar att göra, för utan riktigt driv och engagemang kommer man inte att orka uppbåda den energi och ihärdighet som krävs för att bli framgångsrik.

 

Jag väljer många gånger var jag ska handla saker utifrån bemötandet jag får där. Det finns vissa affärer i vår närhet som jag helt enkelt undviker bara på grund av personalens dåliga bemötande.  

 

När det gäller ett ställe som jag kan undvika är det väl enkelt löst, jag går bara inte dit, men om jag måste nyttja ett ställe där det finns bittra otrevliga människor kan det störa mig väldigt. Den hemskaste tanken är ändå att det finns barn som dagligen blir bemötta på ett otrevligt sätt bara för att personalen inte längre ens tycker om sitt jobb.

 

  1. Det finns ingen bestående framgång utan engagemang.

 

“Formeln för den yttersta framgången: klarlägg ditt mål, efterlikna sådant som leder dit, handla, skärp din förmåga att se reaktionerna på ditt handlande och fortsätt med justeringar tills du uppnår det du önskar.”

Framgångsrika människor är beredda att betala priset för att bli framgångsrika; kanske avstå vissa saker eller göra vissa saker för att verkligen lyckas att nå dit de vill.

 

Om man vill bli till exempel 10 kilo lättare och hålla den vikten måste man ha klart för sig att avstå från att äta viss mat flera gånger i veckan, annars går det inte att nå det målet.

 

Om man vill bli en mycket framgångsrik egen företagare måste man se till att jobba för att lära sig om det istället för att kanske titta på tv 2-4 timmar per dag.

 

De som lyckas med att vara framgångsrika över tid utnyttjar heller inte andra. De ser till att skapa en win-win-win situation med alla inblandade; det vill säga båda samarbetande parter och kunden vinner på servicen eller produkten.

 

“Framgång lämnar ledtrådar.”

 

Se till att studera de som redan har lyckats med det du vill lyckas med och gör som dem; då kommer du också att lyckas.

 

Vem kan du spana in och efterapa för att nå dit du vill?

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS. Frontbild av rawpixel on Unsplash