Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 7, Framgångssyntaxen ur bästsäljaren “Din gränslösa styrka” av Anthony “Tony” Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony “Tony” Robbins är, och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 7 heter “Framgångssyntaxen”

Tidigare i boken har det tagits upp att om man gör samma handlingar, både mentalt och fysiskt, så leder det till samma resultat; gör man det framgångsrika människor gör så blir man själv framgångsrik.

Men det är inte bara vad man gör utan också i vilken ordningsföljd, syntax, som påverkar resultaten.

Ordet som används i boken för att beskriva de faktorer; olika inre föreställningar, nödvändiga submodaliteter (inre bilder, inre ljud, inre känselintryck) och ordningsföljden, syntaxen, är strategi.

 

Vi har alla olika strategier för att uppnå det mesta; kärlek, motivation, beslut med mera.

 

Om man tar reda på vilken strategi man använder för att uppleva kärlek kan man alltså framkalla känslan av kärlek när som helst.

Om du vill uppleva en viss sak som någon annan uppnår, behöver du bara ta reda på vad den har för strategi och sedan göra likadant för att uppnå samma sak, därav vikten av förebilder.

 

Man kan uppleva yttre och inre synintryck, mer eller mindre. Man kan uppleva yttre och inre hörselintryck, mer eller mindre och man kan uppleva yttre och inre känselintryck, mer eller mindre.

 

Problemet ligger i att ta redan på inte bara vad de gör, utan också hur mycket och i vilken ordning.

 

Exempel; först ser du något, ett föremål, som verkar intressant, du får ett yttre synintryck, det framkallar ett inre synintryck av en liknande situation som du tidigare varit med om när du undersökt ett annat föremål.

 

Det leder vidare till att du känner ett inre känselintryck; du kommer ihåg hur roligt det var att klura ut vad det skulle användas till. Det leder till att du tar upp föremålet du fick syn på; du får ett yttre känslointryck.

 

Du säger kanske sedan något, antingen till dig själv; ett inre hörsekintryck eller till någon annan om vad du tänker om föremålet; och det blir då ett yttre hörselintryck.

 

Om kombinationen av dessa händelser och intryck gör att du blir motiverad, är det en vinnande strategi för att bli motiverad även för andra saker.

 

För att man ska kunna veta vilka submodaliteter, upplevelser genom sina sinnen, hur mycket av varje sinnesintryck och i vilken ordning man reagerar på mest och bäst, behöver man studera sig själv och ens egna reaktioner.

 

Det viktigaste är kanske ändå att veta vad du framkallar omedvetet för att slippa uppleva saker som du hellre avstår från att uppleva och istället framkalla det du medvetet vill uppleva.

 

När du har koll på hur du fungerar, din personliga framgångssyntax, kan du framkalla de önskvärda känsloupplevelserna när du vill och på så sätt sätta dig i de känslomässiga upplevelser som gynnar det du vill uppnå i livet, istället för att vara ett “offer för omständigheterna”.

 

Man kan även framkalla de önskvärda upplevelserna hos andra! Alltså ta reda på hur andra männsikor reagerar på olika submodaliteter, mängd av dem och i vilken ordning de måste vara för att lyckas påverka dem dit man vill. Det handlar nästa kapitel om.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS.1 Om du vill köpa boken Din gränslösa styrka av Tony klicka på länken; Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins

PS2. Frontbild av rawpixel on Unsplash