Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 3 ur bästsäljaren “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 3 heter “Tillståndets betydelse”

 

Du har förmodligen känt dig oövervinnerlig någon gång, som om du bara visste att skulle fungera och självförtroendet bara fanns där. Du har säkerligen också känt motsatsen, då det känns som om allt går emot dig och det är ingen idé att ens försöka, för du vet att det kommer att gå åt skogen. Självförtroendet är som bortblåst.

 

Varför är det så? Du är ju samma person och du borde ha haft samma resurser.

 

“Skillnaden ligger i det neurofysiologiska tillstånd du befinner dig i.”

 

Det finns positiva tillstånd;

kärlek, tillit, glädje, lycka, tro – tillstånd som ger dig massor av energi och kraft.

 

Det finns också paralyserande tillstånd;

förvirring, depression, oro, ångest, rädsla, ledsenhet, bitterhet – tillstånd som skapar kraftlösahet och handlingsförlamning.

 

Att känna till detta är nyckeln till att kunna företa förändringar och uppnå det du vill i livet. Hur vi beter oss beror på vilket tillstånd vi befinner oss i.

 

“Vi gör alltid det bästa möjliga av de resurser vi har, men ibland befinner vi oss i ett negativa tillstånd utan resurser.”

 

Summan av alla de miljoner neurologiska processer som pågår inom oss, avgör vårt tillstånd. Oftast sker dem utan att vi medvetet styr dem. En sak händer och det utlöser ett tillstånd. De flesta av oss gör ingenting för att kontrollera det.

 

Vill du alltså lyckas med att nå dina mål i livet måste du lära dig att medvetet sätta dig i sådana tillstånd som underlättar det du vill uppnå. Det är det som är skillnaden mellan de som lyckas och de inte lyckas.

 

Om du regelbundet befinner dig i tillstånd som paralyserar dig kommer du aldrig att få vare sig självförtroendet eller handlingskraften som krävs för att agera mot dina mål. Du måste alltså lära dig hur hjärnan fungerar.

 

Det som avgör vilket tillstånd vi befinner oss i beror på två saker;

 

  • Våra inre föreställningar; de inre bilder du ser, hur du ser dem, vad du säger till dig själv och hur du säger det runt den situationen du befinner dig i.

 

  • Det skick vår fysiologi befinner sig i och hur vi använder oss av den.

 

Våra inre föreställningar påverkas bland annat av personer som vi har härmat.

 

“Det finns dock en ännu viktigare och effektivare faktor i vårt sätt att uppfatta och föreställa oss omvärlden, och den är det tillstånd som vår egen fysiologi befinner sig i och mönstret för hur vi använder oss av den. Saker i stil med muskelspänningar, vad vi äter, hur vi andas, vårt sätt att hålla kroppen, hur vi fungerar biokemiskt, allt detta påverkar vårt tillstånd mycket kraftigt.”

 

Våra inre förestänningar påverkar det skick vår fysiologi befinner sig i och hur vi använder oss av den, och det skick vår fysiologi befinner sig i och hur vi använder oss av den påverkar våra inre föreställingar.

“En förändring av tillståndet förutsätter en förändring av den inre föreställningen och av fysiologin.”

 

Vår inre föreställning, hur vi uppfattar saker och ting vid ett speciellt tillfälle, avgörs av den information vi kan få genom våra sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Det är främst synen, hörseln och känseln som påverkar mest hur vi upplever saker och ting.

Dessa signaler filtreras genom en process med generalisering, förvanskning och utelämning och slutresultatet blir en inre föreställning.

På grund av att vi alla uppfattar saker olika, vi har olika sinneskapacitet, erfarenheter med mera, blir alltså min uppfattning av vad som händer en personlig tolkning.

 

Hjärnan gör så här, sorterar bort det den tror att du inte har nytta av på grund av att du inte ska bli fullkomligt överöst och förmodligen galen av alla intryck vi hela tiden översköljs med.

 

“Eftersom vi inte vet hur saker och ting verkligen är, bara hur vi föreställer oss dem, är det bra mycket bättre att vi föreställer oss dem på ett sätt som ökar vår egen och andra människors förmåga än på ett sätt som minskar den.”

 

Hur ska då detta gå till?

Man bildar föreställningar som alltid försätter en person i de mest positiva tillstånden.

 

Ingenting är gott eller ont i sig, allt beror på hur vi föreställer oss det.

Om vi föreställer oss att något kommer att misslyckas, så gör det också det. Om vi däremot bildar oss en föreställning om att något ska lyckas, så skapar vi de inre krafter som behövs för att åstadkomma de tillstånd som hjälper oss att nå positiva resultat.

 

Självklart kommer inte ens det bästa tillstånd att alltid lyckas skapa de resultat man vill ha, men när vi har skapat de bästa möjliga tillstånden, skapar vi samtidigt de bästa möjligheterna för att utnyttja våra resurser på ett effektivt sätt.

 

Varför är det så?

När vi når ett speciellt tillstånd, får hjärnan tillgång till en mängd tänkbara alternativ till beteenden och antalet alternativ bestäms av de modeller av världen vi har skapat oss.

 

Våra modeller av världen har vi lärt oss av andra och de styr vår uppfattning av världen.

 

“Om vi tar kommandot över vår inre kommunikation och åstadkommer syn-, hörsel- och känselsignaler för vad vi önskar, kan positiva resultat åstadkommas hela tiden, till och med i situationer där utsikterna till framgång verkar små eller obefintliga. De mest kraftfulla och effektiva cheferna, tränarna, föräldrarna och inspiratörerna är de som kan föreställa för sig själva och för andra situationerna i tillvaron på ett sätt som ger nervsystemet signaler att lyckas, också när de yttre stimulansfaktorerna verkar otillräckliga. De håller sig själva och andra i ett tillstånd av total resurstillgång så de kan fortsätta att agera till dess de når framgång.”

 

Nästa kapitel i boken handlar om tron och trosföreställningar; den största kraften av alla, den avgör hur vi föreställer oss det som vi är med om, den filtrerar de yttre intrycken och den avgör vilka slags tillstånd vi konsekvent skapar oss i speciella situationer.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS1. Om du vill köpa E-boken “Din gränslösa styrka” av Tony Robbins kan du klicka här; Adlibris

PS2. Frontbild av Alex Iby on Unsplash