Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 13, “Samma våglängd” har magisk kraft ur bästsäljaren Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony “Tony” Robbins är, och av boken Din gränslösa styrka, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där. 

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken Din gränslösa styrka sammanfattas i två ord: “Åstadkom resultat!”.

Kapitel 13 heter “Samma våglängd” har magisk kraft

 

För att kunna samarbeta med andra människor, för att bland annat kunna uppnå dina egna mål i livet, behöver du både kunna känna och visa sympati för andra.

Spegling är en metod som får dig att både känna och visa sympati för andra.

Den går i stort ut på att vara som en spegel för andra människor; härma det de säger och det de gör. Inte så att man upprepar det den säger, men man använder de uttryck och de ord som den använder och även för sig med kroppen, gester och mimik som den person man vill känna och visa sympati för.

 

Det denna speglingsmetod gör är 2 saker;

 

  1. Du visar att du känner sympati för den andra personen.

  1. Du kommer kunna känna som den personen genom att använda kroppen på samma sätt.

 

Vi är alla olika och har olika “kartor” på hur vi tycker att världen ser ut. Ingen eller alla har rätt eller fel. För att kunna förstå varandra bättre behöver vi kunna kliva över till andras “kartor” för att få uppleva hur de ser på världen.

För att andra ska förstå oss behöver vi också kunna “prata deras språk” och det är det man gör när man speglar någon; man använder deras språk när man pratar, men man använder också deras kroppsspråk eftersom 55 % av all kommunikation sker just via kroppsspråket.

Många gånger när man tycker att någon är “inte fattar någonting” har det med att man är mycket olika i både det talade eller skrivna språket, men mest har det att göra med hur man använder sin kropp.

 

Jag har vid ett flertal situationer blivit mycket irriterad och provocerad av att någon lägger armarna i kors över bröstet när jag ska berätta något just för att jag läst om att det signalerar försvar och avståndstagande. Tony berättar nu i denna bok att de personer som är auditiva, som mest reagerar på det de hör, just sätter armarna i kors när de är beredda på att lyssna! Snacka om krock i kommunikationen.

 

Stackars min man, som är auditiv, som har fått stått ut med mitt ifrågasättande av varför han tar avstånd när han bara gjort sig fullt beredd på att lyssna på ett mycket, enligt honom, artigt sätt. Jag är visuell och tittar som sagt mycket mer på andras kroppsspråk än de som är auditiva eller upplever mest genom känslor.

 

Om du nu vill ha bättre kommunikation med andra, oavsett om man själv eller den andre är auditiv, visuell eller upplever världen mest genom känseln, behöver man alltså kunna ställa om sitt eget beteende och sitt eget språk så att man beter sig lika som den man vill få bra kontakt med.

För att “prata med någon på dennes språk” kan du spegla;

 

tonfall

de ord hen ofta använder

tonhöjd

hastighet i talet

pauser i talet

röststyrka

kroppshållning

andningsmönster

ögonkontakt

kroppsspråk

ansiktsuttryck

gester med händerna

och andra typiska rörelser.

 

“Det är då hjärnan tänker: Har du sett, den där personen ser ut som jag. Det måste vara en bra karl. Och strax uppstår en enorm attraktion, en mycket stark bindning. Och eftersom den är omedveten är den ännu effektivare. Man är inte medveten om något annat än den bindning som har uppstått.”

 

Eftersom du själv beter dig som personen du speglar kommer du även att börja känna mer som den, vilket också skapar ännu mer förståelse, ödmjukhet och kontakt vilket också bidrar till känslan av samhörighet.

 

Sammanfattning;

För att få bättre kontakt med andra människor är Spegling en mycket effektiv metod.

Den går ut på att “spegla” andra männikors språk och kroppsrörelser så att man bättre förstår varandra.

Personen du speglar lyssnar verkligen på vad du säger och känner en omedveten positiv känsla eftersom den “känner igen sig” i dig. Men du känner dig även mer som den personen eftersom du beter dig som den och resultatet blir en bättre kommunikation och samhörighet.

 

Nästa kapitel ur boken Din gränslösa styrka handlar om metaprogram som styr hur vi väljer att tolka information och hur vi medvetet kan styra både oss själva och andra bättre för att kommunicera på ett ännu mer effektivt sätt.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS.1 Om du vill köpa e-boken Din gränslösa styrka av Tony klicka på länken; Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins

PS2. Vill du läsa mer om Tony Robbins, klicka på länken; https://www.tonyrobbins.com/

PS3. Boken Din gränslösa styrka av Tony Robbins finns fortfarande kvar i några fysiska exemplar på secondhandbutiker. Om du vill komma till Bokbörsen kan du klicka på länken; https://www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=anthony+robbins&qa=&qt=&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&_s=created_at&_d=desc

PS4. Frontbild av Toa Heftiba on Unsplash