Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 1 ur “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge dig till dig på ett lättsmält sätt.

I gårdagens inlägg gjorde jag en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

Kapitel 1 heter “Konungars gudagåva” och ger lite bakgrundsinformation om hur han själv, Tony Robbins, lyckades förvandla sitt liv på bara tre år från olycklig och pank till lycklig och framgångsrik med hjälp av metoderna i boken.

För Robbins är framgång “en fortskridande utveckling, en strävan efter att nå längre.

Det är en chans att fortsätta att växa känslomässigt, socialt, andligt, fysiskt, intellektuellt och ekonomiskt medan man på ett positivt sätt bidrar till andra människors utveckling. Vägen till framgång är alltid under byggnad. Framgången är en framåtsträvande inriktning, inte ett slutmål.”

Han fortsätter att berätta om att långt tillbaka i tiden så var det människans fysiska styrka som avgjorde om man kunde lyckas med framgång, att få så mycket makt att man kunde leva som man ville. Sedan blev det kungen i landet som hjälp av sin makt kunde göra det, men idag är det de som sitter inne med informationen, som de flesta vill ta del av, och den som också har medlen att föra ut informationen som har denna makt.

“I dagens värld är information kungars gudagåva. De som har tillgång till specialkunskap kan omdana sig själv och på många sätt påverka hela vår värld.”

Men det räcker inte med information. Handling är den främsta gemensamma faktorn bakom stora framgångar, ingen handling inga resultat.

Vår förmåga att lyckas i livet bestäms av vår förmåga att kommunicera; vad vi föreställer oss, säger till oss själva, hur vi rör oss, använder kroppen och ansiktet i synnerhet – det avgör hur mycket vi kommer att använda av det vi vet.

“Alla männsikor åstadkommer två slags kommunikation ur vilka vår upplevelse av tillvaron formas.”

Det är den inre kommunikationen; det vi föreställer oss, säger och känner inom oss.

Sedan är det den yttre kommunikationen; ord, tonfall, ansiktsuttryck, kroppshållning och fysiska handlingar för att kommunicera med omvärlden.

All form av kommunikation påverkar både oss själva och andra.

Robbins skriver att kommunikation är makt, att när man har lärt sig tekniken för att kommunicera, med både sig själv och andra, på ett sätt som stöttar det man vill i livet, kommer de man att kunna förändra både sin egen upplevelse av världen och världens upplevelse av den själv.

“Alla beteenden och känslor har sina rötter i någon form av kommunikation.”

Din yttre kommunikation avgör din framgång med andra; det personliga, känslomässiga, sociala och ekonomiska planet. Din inre kommunikation, som du har med dig själv, avgör det som är det viktigaste; din lycka, glädje, entusiasm, kärlek eller något annat du önskar dig.

Det är alltså inte de yttre händelser i livet som avgör din lycka och framgång, det är din egen tolkning av det som händer som avgör det!

Det denna bok kommer att hjälpa dig med är att förändra dina sätt att se på saker och ting, det är först då som dina resultat i livet kommer att kunna ändras. För så länge du tror att din lycka bestäms av de yttre omständigheterna kommer du aldrig att kunna uppleva sann lycka; eftersom du inte kan kontrollera vare sig dem eller andra männsikor, det enda du kan påverka är dig själv.

“På olika sätt syftar allt som står i denna bok till att förse din hjärna med de signaler som ger dig kraft till ett framgångsrikt handlande.”

Enligt Robbins finns det 7 gemensamma grundläggande karaktärsdrag som de som lyckats har oldat för att satsa allt på att lyckas och de kan också säkra alla andras framgång;

  1. Lidelse/Passion; de har upptäckt något, ett energigivande syfte, som driver dem till att agera, utvecklas och satsa allt högre.

  2. Tro; det är tron på vilka vi är och vad vi skulle kunna vara som bestämmer vad vi kommer att bli! Boken kommer att ge dig en metod för att snabbt förändra dina trossatser så att de hjälper dig att nå dina mål.

  3. Strategi; det är ett sätt att på det mest effektivaste sättet organsisera våra resurser.

  4. Tydliga värden; alla som lyckats har haft klart för sig vilka moraliska rättesnören de skall hålla sig till och sedan använder de dem som kompasser för att ta sig mot sina mål.

  5. Energi; framgångsrika människor ser till att hålla sin energi hög. “Framgång är oskiljbar från den fysiska, intellektuella och andliga energi som är förutsättningen för att vi ska kunna göra det bästa möjliga av vad vi har att arbeta med.”

  6. Kontaktskapande förmåga; en välutvecklad förmåga att knyta kontakter med andra och att skapa nära relationer till andra oavsett bakgrund och trosföreställningar.

  7. Skicklighet i att kommunicera; både med sig själv och andra. Det är detta som boken mest kommer att fokusera på.

För att utveckla dessa egenskaper hos mig själv har jag skrivit ner 7 affirmationer som jag säger högt för mig själv 2 gånger om dagen, och här får du dem av mig om du är intresserad;

Jag är passionerad för att hjälpa andra människor att återupptäcka sin inre styrka och sina förmågor i att leva sina drömliv!

Jag har en välgrundad och fast förankrad tro på mig själv, mina förmågot och min uppgift i livet!

Jag är mycket kunnig i att organisera mina resurser och vara strategisk!

Jag har mycket tydliga moraliska värden och värderingar, för mig är kärlek, trovärdighet, ödmjukhet, mervärde, lösningsfokusering och framtidstro mycket viktigt!

Jag har mycket hög energi och vet kraften i att ständigt fylla på den! Allt jag tänker, säger och gör är fokuserat på att behålla eller öka min energi!

Jag har en mycket utvecklad kontaktskapande förmåga och har lätt att utveckla nära relationer till andra människor med varierande bakgrund och trosföreställningar!

Jag är mycket skicklig på att kommunicera både med mig själv och andra! Jag vet att min inre kommunikation helt och hållet avgör mitt mående, min energi och min framgång, därför är jag mycket noga med att alltid förmedla kärlek, trovärdighet, ödmjukhet, mervärde, lösningsfokusering och framtidstro till både mig själv och andra!

Nästa kapitel i boken heter “Den avgörande skillnaden” och jag är mycket nyfiken på vad det kommer att handla om, är du?

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Vill du köpa e-boken “Din gränslösa styrka” kan du göra det här; www.adlibris

PS2. Frontbild av Mathew Schwartz on Unsplash