Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 2, “Den avgörande skillnaden”, ur “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge dig till dig på ett lättsmält sätt.

I tidigare inlägg gjorde jag en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

Kapitel 2 heter “Den avgörande skillnaden” och det syftar på det som är just den avgörande skillnaden mellan de som lyckas att nå sina mål i livet och de som inte lyckas att nå sina mål i livet. Tony berättar att redan sedan han var en pojke har varit intresserad av den frågan; vad är det som gör att vissa lyckas oavsett motgångar och vissa lyckas aldrig oavsett hur bra deras förutsättningar har varit? “Vad är det som avgör skillnaden i livskvalitet?”

Den verkliga skillanden är hur vi kommunicerar med oss själva och hur vi agerar; det är vårt sätt att reagera på och göra något åt det som “händer” som är skillnaden.

Tony blev besatt av att ta reda på vad och framförallt hur de som lyckades gjorde, “success leaves clues”, för då kan man bara leta efter någon som lyckats med det man själv vill lyckas med och göra precis likdant och man själv kommer också att lyckas. Han provade allt han kom över och fick vissa resultat.

Sedan stötte han på NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering, och upptäckte att det var det han sökte efter. “NLP är studiet av hur språket, både det verbala och det icke-verbala, påverkar vårt nervsystem. Förmågan att åstadkomma något här i livet bygger på vår möjlighet att styra nervsystemet. De som förmår åstadkomma utomordentliga resultat gör det genom att kommunicera, det vill säga sända speciella signaler till och genom nervsystemet.”

Boken “Din gränslösa styrka” kommer att lära ut de effektivaste mönstren i NLP.

Det finns 3 mentala och fysiska huvudingredienser som måste kopieras för att man ska kunna efterlikna någon form av mänskligt mästerskap.

  1. människans system av trosföreställningar; du måste utveckla en tro på dig själv, dina förmågor och att det du vill uppnå är möjligt.

  2. personens mentala syntax; hur man ordnar sina tankar. För att kommunicera framgångsrikt med andra människor måste vi ibland lära oss att använda andra “koder” för att nå fram.

  3. människans fysiologi; psyke och kropp är helt sammankopplade “- hur du andas, din kroppshållning och ditt rörelseschema, dina ansiktsuttryck – bestämmer i själva verket ditt sinnestillstånd. Det tillstånd som du uppnår på detta sätt bestämmer i sin tur ditt beteende och de resultat du uppnår genom detta.”

“Skillnaden mellan dem som lyckas och dem som misslyckas ligger inte i vad de har – den ligger i vad de väljer att se och göra med sina tillgångar och sina livserfarenheter.”

Tony har sammanställt de mönster som ger bäst resultat på kortast tid och han kallar dessa kombinationer för “Formeln för den yttersta framgången.” och det är dessa strategier som mestadels kommer att fylla huvuddelen av denna bok “Din gränslösa styrka”.

Jag kan knappt hålla mig från att läsa ut hela boken på en gång…

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS. Frontbild av Clark Tibbs on Unsplash