Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 4 ur bästsäljaren “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka” sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 4 heter “Första steget till mästerskap: tron”

 

“Tron ger en direkt order till vårt nervsystem. När du tror att något är sant, övergår du bokstavligt talat till samma tillstånd som om det vore sant.”

 

Våra trosföreställningar är som vår karta och kompass, de leder oss mot målet och ger oss kraft att fortsätta framåt. Utan tro kan vi bli helt kraftlösa, men med starka trosföreställningar får du hjälp med att se vad du vill åstadkomma och kraften för att lyckas.

 

För att kunna förändra vårt eget beteende, för att få ett annat resultat i livet, måste vi förändra våra trosföreställningar. Vi behöver se till att ha samma trosföreställningar som de som lyckats med det de vill.

 

Alla har väl mer eller mindre hört talas om placeboeffekten, experiment där patienter bara fått sockerpiller, men trott att de fått en ny medicin som garanterat ska göra dem friska och de har sedan blivit friska bara genom att tro att de ska bli det. Vårt sinne är mer kraftfullt än vad vi tidigare anat.

“Tro är inget annat än en ett tillstånd, en inre föreställning som styr beteendet.”

 

Det kan vara en positiv tro; en övertygelse om att vi kan åstadkomma det vi vill och som ger den kraft som behövs för att lyckas. Eller så kan det vara en negativ tro; som blir som en begränsande självuppfyllande profetia, du försöker halvhjärtat om du ens försöker alls. Resultaten blir förstås därefter, oavsett om man har en positiv eller negativ tro.

 

Det som inte många vet eller förstår är att man faktiskt kan välja sin tro!

 

“Knepet är att välja den tro som leder till framgång och till de resultat du vill uppnå och befria sig från sådana föreställningar som hindrar dig.”

 

Våra trosföreställningar kommer från 5 olika källor;

  1. Miljön; den du växer upp i och den du lever i.

 

Växer du upp i en miljö där tron “Det är ändå ingen idé, jag är född in i fattigdom och misslyckanden.” är det väldigt svårt att tro något annat, men det betyder inte att det är omöjligt att ändra på.

 

  1. Händelser, stora eller små, kan bidra till att forma trosföreställningar; känsloladdade händelser kan i ett ögonblick göra att du skapar en tro som upplevs som en sanning som du inte ens ifrågasätter.

 

Blir du sviken i en väldigt sårbar situation kan smärtan som du upplevde göra att du skapar en tro om att aldrig sätta dig i en sådan situation igen. Att det är bäst att du hanterar allt själv; det går ju inte att lita på andra människor. Detta gör att du håller andra människor på avstånd och att du blir ansedd som ensamvarg och andra tror att du inte vill ha stöd. Men ett av våra mänskliga behov är närhet och gemenskap med andra människor och om det inte blir uppfyllt kommer du att känna en inre tomhet. Det är verkligen inte bra, då det kan leda till depression eller missbruk.

Att ha en positiv tro på mänskligheten gör inte att du aldrig blir sårad igen, det är en del av livet, men varför plåga sig själv med att misstro alla runt omkring? Ta sorgen när den uppstår, låt den inte förstöra hela livet.

 

  1. Kunskap; “Kunskap är ett utmärkt sätt att frigöra sig från de bojor som en beklämmande miljö utgör.”

 

Du kan ta reda på hur andra männsikor har gjort för att lyckas och göra precis som dem; då kommer du också att lyckas.

 

Du kan också kopiera deras trosföreställningar och på så sätt stärka din tro så du får karta, kompass och kraft att också lyckas.

 

  1. Utnyttja tidigare resultat; har du gjort något tidigare så vet du att du kan och att det fungerar.

 

Det vill säga du måste lära dig att göra nya saker och inte ge upp förrän du lyckas. På så sätt stärker du din tro på både dig själv och din förmåga.

  1. Föreställ dig det du önskar ska hända i framtiden som om det redan har hänt.

 

Hjärnan kan inte göra skillnad på det du verkligen har upplevt eller det som du i detalj har fantiserat ihop. Därför kan du dra nytt av erfarenheter från din fantasi, se punkten ovan, och på så sätt stärka din tro.

 

Det finns 4 saker som påverkar varandra i en ständigt pågående process;

 

Din tro/Din attityd påverkar;

din potential, som påverkar;

din handling, som påverkar;

ditt resultat, som påverkar;

din tro/din attityd

 

Om du tror att du ska klara av en speciell uppgift, så lägger du ner mer kraft, energi och ansträngning på uppgiften (eftersom du förväntar dig att du ska klara uppgiften), som gör att du handlar/agerar/beter dig bättre, som sedan påverkar att resultatet på uppgiften blir bra och eftersom resultatet är bra påverkar efter det din tro/attityd på ett positivt sätt.

 

Samma sätt gäller omvänt; om du inte tror att du kan klara en viss sak, så använder du inte din fulla potential, du agerar då inte heller på bästa sätt, du uppnår inget vidare resultat och tron/attityden blir; “Det var väl det jag visste; det skulle inte gå!” och så är den negativa och nedåtgående spiralen i full gång.

 

  1. Ett ytterligare sätt att ändra en trosföreställning är att vara med om något som motbevisar den;

 

“Om man kan göra en sak som man trodde var totalt omöjlig, får man anledning att tänka på möjligheten att ändra också på sina andra trosföreställningar.”

 

Nästa kapitel handlar om trosföreställningar som leder till mästerskap. Tony har valt de som han bedömer som speciellt viktiga; 7 stycken.

 

Om man ersätter de trosföreställningar som man har som begränsar en, mot de som bevisligen fungerar, kommer man också att kunna åstadkomma det man själv vill uppnå.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS. Frontbild av averie woodard on Unsplash