Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att plocka ut det viktigaste ur kapitel 6 ur bästsäljaren “Din gränslösa styrka” av Anthony Tony Robbins och ge det till dig på ett lättsmält sätt.

 

I tidigare inlägg har jag gjort en kort sammanfattning om vem Anthony Tony Robbins är och av boken “Din gränslösa styrka”, så om du vill läsa mer om honom och boken i stort rekommenderar jag att titta där.

 

Enligt Tony Robbins själv kan boken “Din gränslösa styrka”  sammanfattas i två ord: Åstadkom resultat!”.

 

Kapitel 6 heter “Sinneskontroll: Konsten att styra sin hjärna”

 

Det finns två sätt att förändra våra sinnestillstånd och på så sätt även våra beteenden; genom att ändra vår fysiologi, det vi faktiskt gör med kroppen i varje givet nu, på ett sådant sätt att det påverkar oss hur vi mår och vilka resultat vi uppnår, eller så förändrar vi våra inre föreställningar.

 

Det finns 2 saker vi kan förändra när det gäller våra inre föreställningar. Vi kan förändra det vi föreställer oss och vi kan förändra hur vi företäller oss något. Det är hur vi föreställer oss saker detta kapitel handlar om och hur vi kan ändra på det så att det tjänar oss. Vi kan medvetet styra vår hjärna på detta sätt.

 

Vi upplever hela vår inre föreställningsvärld med hjälp av våra 5 sinnen; syn, hörsel, känsel, smak och lukt, men egentligen mest genom syn, hörsel och känsel.

 

Nästan alla av oss har vissa viktiga undermönster, submodaliteter, som utlöser omedelbara reaktioner inom oss. Dessa submodaliteter är hur man reagerar på inre bilder, inre ljud, inre känselintryck och smärta.

 

Exempel;

Dina inre bilder kan vara spelfilm eller stillbilder, panorama eller inramad, i färg eller svartvit, stor eller liten bild med mera.

 

Ditt inre ljud kan variera beroende på ljudstyrka, med avbrott eller kontinuerligt, regelbunden eller oregelbunden rytm, tempo med mera.

 

Inre känselintryck kan vara temperatur, konsistens, vibration, tryck, rörelse med mera.

 

Smärta kan vara pirrande, het-kall, muskelspänning, skarp – molande, med mera.

 

Genom att lära oss exakt hur vi, individuellt, upplever vår omvärld genom vår syn, hörsel och känsel, vid specifika sinnesstämningar, kan vi använda denna process omvänd, och framkalla specifika sinnesstämningar genom att använda våra sinnen.

 

Att på detta sätt kunna styra sina egna upplevelser av omvärlden är en fantastisk möjlighet att “skapa” sin egen upplevelse av omvärlden mycket medvetet och strukturerat.

Man kan även med denna metod förändra tidigare upplevelser, så att man i efterhand upplever dem annorlunda.

 

I kapitlet finns en mängd övningar för att ta reda på vad man själv har för submodaliteter som man reagerar på för att kunna använda dem som man reagerar på positivt och negativt, dels för att göra om gamla upplevelser och dels för att använda det till att uppleva nya saker på annorlunda sätt.

 

“Så snart du har lärt dig de signaler som åstadkommer specifika resultat i din hjärna, kan du i själva verket få dig till att känna på det sätt du önskar i praktiskt taget alla situationer.”

 

Jag som reagerar mest på visuella submodaliteter behöver göra upplevelser som jag vill framhäva jättestora, i mycket och klara färger med knivskarp skärpa.

 

Medan upplevelser jag vill förmiska ska jag göra mycket små, svartvita och med dålig skärpa.

 

Jag hara bara provat detta lite och på några få upplevelser, men det fungerar faktiskt, konstigt men sant.

 

Vilka tidigare upplevelser skulle du vilja förändra dina upplevelser av?

 

Vilka nuvarande upplevelser skulle du vilja förstärka?

 

Vilka nuvarande upplevelser skulle du vilja förminska upplevelsen av?

 

Om du vill ha hjälp med det, finns det som sagt en hel del övningar i boken som skulle kunna vara till hjälp. Det är för utrymmeskrävande att skriva om dem här tyvärr.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS.1 Om du vill köpa boken Din gränslösa styrka av Tony klicka på länken; Din gränslösa styrka av Anthony “Tony” Robbins

PS2. Frontbild av Rohan Makhecha on Unsplash