Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta de 6 känslomässiga behoven som vi alla har, och som styr våra liv mer än vi tror. Det här är del 2/3.

Läsa alla inlägg:

Del 1

Del 3

 

Fakta är taget från Tony Robbins TED-talk som heter “Why we do the things we do.” och ligger inom de 10 mest visade TED-talks genom tiderna.

 

De 6 känslomässiga behoven är det som driver oss människor. De är kraften bakom allt vi gör!

Det finns alltid ett syfte bakom allt vi gör! Det kanske inte är medvetet, men det finns alltid ett syfte.

 

Alla människor har ett syfte varför de gör som de gör. Den goda anledningen är att det finns bara 6 syften. Det finns många olika berättelser, men det finns bara 6 syften; de 6 känslomässiga behoven.

 

När du vet vilka behov som styr en människa, kan du lätt tillgodose dem, men även förutse en människas ageranden och beteenden.

 

De 6 känslomässiga behoven;

 

  1. Behovet av visshet/säkerhet; är ett överlevnadsbehov

 

Vi alla måste känna en visshet/säkerhet om att kunna undvika smärta och få något skydd eller tröst.

 

Om nu alla människor har samma behov, hur kommer det då sig att vi beter oss olika? Vi har alla samma 6 känslomässiga behov, men vi värdesätter dem olika. Skillnaden hos människor, fast vi alla har de 6 känslomässiga behoven, är vilka 2 behov som vi värdesätter mest. Två personer kan ha samma två högst värderade känslomässiga behov, men ha två olika syn på vad som krävs för att uppfylla dem.

 

Vi behöver alla visshet/säkerhet, frågan är bara hur vi värderar det, och vad din hjärna säger som behöver hända för att du ska uppleva det.

 

Några har krav som är omöjliga att uppfylla för att de ska känna visshet/säkerhet, och på grund av det kommer de alltid att känna sig olyckliga.

 

Så vi måste veta vilka känslomässiga behov du styrs av och hur dina krav ser ut för att veta om det du undermedvetet strävar efter kommer att ta dig dit du vill eller inte.

 

Hur kan du då möta dina behov av visshet/säkerhet?

 

Man kan göra det på positiva sätt, neutrala sätt och man kan göra det på negativa sätt. De flesta människor tillfredsställer sina känslomässiga behov för stunden! Inte på lång sikt! Det finns sätt att tillgodose dina känslomässiga behov på som är stärkande, neutrala eller nedbrytande.

 

Varför skulle vi fortsätta att ha ett problem som förstör så mycket för oss, och som vi kan göra oss av med? Jo, för att det tillgodoser något, eller några känslomässiga behov!

 

Det finns en gräns när smärtan för att hålla fast vid ett beteende blir så stort att man överväger att sluta med det för att smärtan är för stor i jämförelse med de behov som de uppfyller.

 

När man kommer till den gränsen är det lätt att bryta ett beteende, men innan man kommit dit, kan det vara mycket svårt att bryta ett beteende som uppfyller ett känslomässigt behov.

 

Man kan tillfredsställa ett känslomässigt behov på så många olika sätt.

 

Människor kan ge upp sina drömmar och mål för att tillgodose sina känslomässiga behov! De kan även ge upp sin egen värdighet för att tillgodose sina känslomässiga behov!

 

  1. Behovet av ovisshet/osäkerhet; för att få variation

 

Om vi nu skulle ha förmågan att alltid kunna förutse vad som skulle komma att hända, hur skulle vi då uppleva det? Vi skulle bli uttråkade ända in in märgen! Alltså har vi också ett behov av ovisshet/osäkerhet, variation och överraskningar.

 

Kan man tillgodose mer än ett behov med en handling?

Ja, det kan man.

 

När som helst när ditt sinne får dig att göra saker, tro saker eller känna saker och som tillgodoser minst 3 känslomässiga behov; kommer du att bli beroende av denna handling, denna tro eller denna känsla; detta beteende!

Detta agerande, denna tro eller denna känsla; detta beteende kommer att få dig beroende om minst 3 av känslomässiga behoven blir tillgodosedda av dem, sedan kan det vara ett bra eller dåligt beroende.

 

  1. Behovet av att vara betydelsefull; att känna sig unik, speciell och viktig

 

Vem har behovet att känna sig behövd?

Alla! Även de som säger att de inte vill vara speciella. Biokemiskt har män, på grund av testosteronet, lättare att ta till våld, än kvinnor, även om det också finns kvinnor som lätt tar till våld.

 

Det finns många olika sätt att sticka ut på, att vara speciell. Vissa jobbar stenhårt på att förbättra sig själva och sitt liv. Andra tar hellre och river ner och förstör det som andra bygger upp, för att andra inte ska få vara bättre än dem. Det är de som tror att de själva inte kan. Vilket är snabbast? Vilket kräver minst energi och intelligens? Det är därför vi alltid kommer att ha våld, om inte alla får en annan medvetenhet.

 

Om jag inte har haft det så lätt i livet och inte mår så bra, och du struntar i mig; då kanske jag tar till våld för att du ska se mig och få mig att känna mig betydelsefull. Och det börjar i ung ålder. Många människor behöver mycket mer kärlek och uppskattning än vad de får.

 

Kan du försöka att se ropet efter kärlek och bekräftelse nästa gång du ser eller möter någon som är otrevlig eller våldsam? Alla beteenden antingen ger, eller ber om kärlek. Kan du ge kärlek till den som behöver det allra mest? Det är en stor utmaning, men likväl skulle det kunna vara ett bemötande som på sikt skulle kunna förändra vårt samhälle, eller vad tror du?

De flesta människors sätt att sticka ut på/att vara speciella med är att ha speciella problem! Det är vårt samhälles största pest; att tävla om vem som de största eller mest speciella problemen.

Om man sticker ut på ett positivt sätt, alltid glad eller framgångsrik, kan det skapa avundsjuka och ett agg hos andra och man kan därför bli utstött eller dåligt bemött av andra.

Men ingen kommer att vara avundsjuk eller ge dig ett dåligt bemötande på grund av att du har så stora eller speciella problem; du kan till och med få sympatier på grund av det.

Det är därför många som mår dåligt psykiskt eller fysiskt väljer, ofta helt omedvetet, att stanna kvar i lidandet! Det blir ett sätt att knyta an till andra människor.

Lidandet uppfyller och tillgodoser fler än 3 känslomässiga behov; känslan av att allt är som det har varit; smärtan är bekant och därför trygg, alltså blir behovet av visshet/säkerhet uppfyllt.

De som har en “vandrande” smärta får även behovet av ovisshet/osäkerhet uppfyllt. Man får även behovet att vara speciell tillgodosett; ingen har lika ont eller lika eländigt och därför får man sympatier, och man känner sig speciell.

Behovet av samhörighet tillgodoses också i och med att någon tycker synd om dig, det är inte kärlek, men smulor av samhörighet.

 

Om vi kunde få syn på detta i samhället och hitta bra lösningar så tidigt som möjligt i insjuknandet av bland annat depression, skulle vi inte ha så många som är långtidssjukskrivna, det är min fulla övertygelse.

 

När jag själv gick in i väggen, 2004, var det en insiktsfull läkare som visste detta och fick mig att börja arbetsträna för att sakta men säkert komma tillbaka till arbetslivet. Om jag bara hade fått gå hemma, som hela min själ skrek efter i panik, hade jag kanske blivit hemma betydligt längre.

 

  1. Behovet av samhörighet och kärlek

 

De flesta människor är för rädda för att älska, för de har blivit brända, att de nöjer sig med smulor av samhörighet.

 

Kvinnor har på grund av sin biokemi lättare att välja att utstå smärta för att få uppleva kärlek, än män, även om det naturligtvis finns män som också gör allt för kärleken.

 

Har du detta behov som ett av dina topp 2 behov, kan det vara bra att ha ett husdjur, du blir inte lika skör eftersom du kan tillfredsställa en del av behovet genom kontakten med husdjuret.

 

De två sista känslomässiga behoven skriver jag om i nästa del.

Läsa alla inlägg:

Från början på detta inlägg

Del 1

Del 3

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS1. Om du vill titta på Tonys TED-talk kan du klicka på länken; https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do

PS2. Frontbild av Ben White on Unsplash