Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta de 6 känslomässiga behoven som vi alla har, och som styr våra liv mer än vi tror. Det här är del 3/3.

Läsa alla inlägg:

Del 1

Del 2

 

Fakta är taget från Tony Robbins TED-talk som heter “Why we do the things we do.” och ligger inom de 10 mest visade TED-talks genom tiderna.

 

De 6 känslomässiga behoven är det som driver oss människor. De är kraften bakom allt vi gör! Det finns alltid ett syfte bakom allt vi gör! Det kanske inte är medvetet, men det finns alltid ett syfte. När du vet vilka behov som styr en människa, kan du lätt tillgodose dem, men även förutse en människas ageranden och beteenden.

 

De 6 känslomässiga behoven;

  1. Behovet av visshet/säkerhet; är ett överlevnadsbehov

 

Vi alla måste känna en visshet/säkerhet om att kunna undvika smärta och få något skydd eller tröst.

 

Om nu alla människor har samma behov, hur kommer det då sig att vi beter oss olika? Vi har alla samma 6 känslomässiga behov, men vi värdesätter dem olika. Skillnaden hos människor, fast vi alla har de 6 känslomässiga behoven, är vilka 2 behov som vi värdesätter mest. Två personer kan ha samma två högst värderade känslomässiga behov, men ha två olika syn på vad som krävs för att uppfylla dem.

 

Hur kan du då möta dina behov av visshet/säkerhet?

 

Man kan göra det på positiva sätt, neutrala sätt och man kan göra det på negativa sätt. De flesta människor tillfredsställer sina känslomässiga behov för stunden! Inte på lång sikt! Det finns sätt att tillgodose dina känslomässiga behov på som är stärkande, neutrala eller nedbrytande.

Varför skulle vi fortsätta att ha ett problem som förstör så mycket för oss, och som vi kan göra oss av med? Jo, för att det tillgodoser något, eller några känslomässiga behov!

 

Man kan tillfredsställa ett känslomässigt behov på så många olika sätt. Människor kan ge upp sina drömmar och mål för att tillgodose sina känslomässiga behov! De kan även ge upp sin egen värdighet för att tillgodose sina känslomässiga behov!

  1. Behovet av ovisshet/osäkerhet; för att få variation

 

Om vi nu skulle ha förmågan att alltid kunna förutse vad som skulle komma att hända, hur skulle vi då uppleva det? Vi skulle bli uttråkade ända in in märgen! Alltså har vi också ett behov av ovisshet/osäkerhet, variation och överraskningar.

 

När som helst när ditt sinne får dig att göra saker, tro saker eller känna saker och som tillgodoser minst 3 känslomässiga behov; kommer du att bli beroende av denna hvandling, denna tro eller denna känsla; detta beteende!

 

Detta agerande, denna tro eller denna känsla; detta beteende kommer att få dig beroende om minst 3 av känslomässiga behoven blir tillgodosedda av dem, sedan kan det vara ett bra eller dåligt beroende.

 

  1. Behovet av att vara betydelsefull; att känna sig unik, speciell och viktig

Vem har behovet att känna sig behövd? Alla! Även de som säger att de inte vill vara speciella. 

 

Det finns många olika sätt att sticka ut på, att vara speciell. Vissa jobbar stenhårt på att förbättra sig själva och sitt liv. Andra tar hellre och river ner och förstör det som andra bygger upp, för att andra inte ska få vara bättre än dem. Det är de som tror att de själva inte kan. Vilket är snabbast? Vilket kräver minst energi och intelligens? Det är därför vi alltid kommer att ha våld, om inte alla får en annan medvetenhet.

 

De flesta människors sätt att sticka ut på/att vara speciella med är att ha speciella problem! Det är vårt samhälles största pest; att tävla om vem som har de största eller mest speciella problemen.

Om man sticker ut på ett positivt sätt, alltid är glad eller framgångsrik, kan det skapa avundsjuka och ett agg hos andra och man kan därför bli utstött eller dåligt bemött av andra.

Men ingen kommer att vara avundsjuk eller ge dig ett dåligt bemötande på grund av att du har så stora eller speciella problem; du kan till och med få sympatier på grund av det.

Det är därför många som mår dåligt psykiskt eller fysiskt väljer, ofta helt omedvetet, att stanna kvar i lidandet! Det blir ett sätt att knyta an till andra människor.

Lidandet uppfyller och tillgodoser 3 känslomässiga behov; känslan av att allt är som det har varit; smärtan är bekant och därför trygg, alltså blir behovet av visshet/säkerhet uppfyllt.

Man får även behovet att vara speciell tillgodosett; ingen har lika ont eller lika eländigt och därför får man sympatier, och man känner sig speciell.

Behovet av samhörighet tillgodoses också i och med att någon tycker synd om dig, det är inte kärlek, men smulor av samhörighet.

 

  1. Behovet av samhörighet och kärlek

 

De flesta människor är för rädda för att älska, för de har blivit brända, att de nöjer sig med smulor av samhörighet.

 

Frågan är inte om du kommer att tillgodose dina känslomässiga behov, utan hur?

 

Och är det på ett tillfälligt/kortsiktigt eller långsiktigt sätt? Är det på ett stärkande, neutralt eller tärande sätt du gör det?

Och om du vill förändra ditt liv; viljekraft kommer aldrig att få det att hålla, men om det du försöker ersätta den dåliga vanan med tillgodoser flera av dina behov kommer det att gå utan ansträngning. Kunskapen om detta kan alltså vara till stor hjälp för att nå dit du vill om du bara utnyttjar den på rätt sätt.

 

Det största beroendet i vår kultur är inte alkohol, det är inte tabletter, det är inte droger; det är problem! Problem gör att vi inte tar tag i vår djupaste rädsla; att inte vara älskade. Vi skyller allt på problem; allt vore bra om jag bara inte..

 

De flesta människor tillfredställer sina känslomässiga behov genom problem. Tyvärr så tillgodoser de inte deras djupaste behov och det skapar ännu mer svält efter de djupaste känslomässiga behoven.

 

Dessa 4 känslomässiga basbehov; behovet av visshet/säkerhet, behovet av ovisshet/variation, behovet av att vara betydelsefull/speciell och behovet av kärlek/samhörighet, hör till varje persons personlighet, och alla hittar sätt att tillgodose dessa 4 basbehov, oavsett om det innebär att du har större och värre problem än alla andra. Du kommer alltid att hitta ett sätt. Men det finns två till känslomässiga behov som har med självuppfyllelse att göra, själslig självuppfyllelse, inte religiös;

 

  1. Behovet av att växa som människa

 

“Vi växer eller vi dör.” precis som alla levande organismer. Det finns inget sätt att komma runt det.

 

Om ditt företag inte utvecklas; dör det, likaså ditt förhållande, det finns inga platåer i livet. Växande är livet, så om du vill leva måste du utvecklas, annars dör du, kanske inte fysiskt men definitivt mentalt.

 

Framsteg = lycka!

 

Om du inte är där du vill vara, om du är överviktig och vill gå ner i vikt och gör framsteg, då gör de att du kan känna lycka fast du inte har gått ner alla kilo du vill gå ner, eller om du börjar förändra ditt förhållande eller ditt företag; så fort du gör framsteg känner du lycka och glädje.

 

Så fort du lyckats med något och inte snabbt sätter upp nya mål att sträva mot, kommer du att förlora fart och inom en kort period kommer du att vara olycklig.

För lagen om det som är bekant kommer att träda in och den sak som en gång var den stora drömmen kommer att vara något som du nu är van vid och därför inget som du värdestätter lika mycket längre.

Så syftet med mål är egentligen att nå målet, utan de som vi blir genom att vi når dem!

Vad du får kommer aldrig att göra dig lycklig! Den du blir kommer att göra dig väldigt lycklig, eller ledsen, beroende på hur du arrangerar ditt liv!

 

  1. Behovet av att bidra

 

Att gå utanför oss själva och dela med oss av det vi tycker att bra. Vi kan bara känna en viss mängd lycka, glädje, tillfredsställelse inom oss själva, men om vi delar det med andra blir de känslorna ännu större.

Behoven av att växa och att bidra är själsliga känslomässiga behov och som gör oss självuppfyllda.

De 4 känslomässiga basbehoven ser alla till att uppfylla på ett eller annat sätt, men det är få av oss som ser till att uppfylla de själsliga känslomässiga behoven och det är där all lycka finns! Det är då inte konstigt att det är så många av oss som mår dåligt i dagens samhälle!

 

Kan man på ganska kort tid avgöra vilka behov som en människa styrs mest av? Ja! Och när människor gör dumma saker är det för att det är svältfödda i att försöka att tillgodose sina känslomässiga behov, även de själsliga, de kan vara kortsiktiga men effektiva för stunden, inte för livet i stort.

Om du är medveten om allt detta kan du känna mer medkänsla med den som beter sig illa, i vetskapen om att den bara försöker tillgodose sina känslomässiga behov på det bästa sätt som den för tillfälligt är medveten om. Kanske kan du med din förståelse och ödmjukhet hjälpa den att komma på ett ännu bättre sätt?

 

Har du lyckats att identifiera dina två största drivkrafter i de känslomässiga basbehoven än?

 

Jag tycker att det var svårt. Jag måste nog konferera med min man och se vad han säger, dessutom skulle jag verkligen vilja ringa in både hans och våra döttrars största känslomässiga behov för att kunna göra dem nöjdare. Men att identifiera de dumheter jag och de andra gör och varför, samt komma på bättre sätt att tillgodose våra viktigaste känslomässiga behov tror jag skulle betyda väldigt mycket för vår livskvalitet, vad tror du?

 

Och eftersom den egentliga lyckan ligger i de själsliga känslomässiga behoven;

 

Vad gör du för att växa som människa?

 

Vad gör du för att bidra i världen?

 

Läsa alla inlägg:

Från början på detta inlägg

Del 1

Del 2

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

PS1. Om du vill titta på Tonys TED-talk kan du klicka på länken; https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do

PS2. Frontbild av Dakota Corbin on Unsplash

PS3. Mitt bloggande tillgodoser båda de själsliga känslomässiga behoven, så chansen att jag kommer fortsätta med det är väldigt stor, eller vad tror ni?