God fortsättning underbara du! Jag önskar dig ett underbart nytt år med massor av kärlek, lycka, glädje, tillit, frihet, överflöd och självuppfyllelse!

Mitt syfte med detta inlägg är att skriva lite om vad Brendon Burchards webbkurs Transformation Week handlade om. Kursen gick ut på att få rätt fokus för att kunna sätta mål och uppnå dem 2019. Nedan finns några länkar för att bland annat komma åt ljudfilerna till kursen och även första videon från kursen ligger på Youtube, länk även till den finns längre ner.

Brendon Burchard och hans team har bland annat i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika, men även hur de håller sig kvar där, så han vet vad han pratar om. Det de kom fram till har han skrivit om i bestsellern High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Länk till att få boken gratis finns längre ner.

Han har även skrivit andra bestsellers som handlar om bland annat motivation; The Motivation Manifesto, länk till att få boken gratis finns längre ner, och de 10 saker i livet som fyller på oss och ger oss underbara liv; The Charge.

Han är inte bara bestseller-författare, utan också High Performance Trainer och en av världens mest eftertraktade föreläsare.

Om du har följt mig sedan tidigare så vet du att det finns två känslomässiga behov; att växa som människa och att på något sätt bidra, och som måste tillgodoses för att vi ska vara lyckliga, och om vi inte jobbar medvetet mot det blir vi olyckliga, känner meningslöshet och börjar att distrahera oss för att stå ut med våra liv.

Alltså är det ett behov vi har att utvecklas och uppleva framsteg, för att vi ska vara lyckliga. Därför blev jag så fantastiskt glad och tacksam när jag fick reda på att en av mina stora förebilder, Brendon Burchard, gav en gratis webbkurs i målsättning och måluppfyllelse och som gick nu den 1-7 januari.

Transformation Week, eller om man ska försöka att översätta det till svenska så blir det ungefär förvandlingsveckan, och det var denna kurs handlar om; att få en själv att göra en förvandling till det bättre ;-D.

Brendon började med att klargöra att det finns bara två saker som kan göra att man får till en förändring i sitt liv;

1. Antingen så inträffar det något nytt i sitt liv, utifrån, och som gör att livet förändras. Det kan vara både positiva och negativa saker.

2. Eller så kommer det något nytt inifrån dig; du får en ny insikt eller en ny idé om att du själv vill förändras.

Eftersom det är lättare att kontrollera det som kommer inifrån dig själv är det det som Brendon fokuserar mest på under denna vecka.

Första avsnittet handlade om vikten av att få klarhet i sitt liv; vad det är man vill med sitt liv. Om man inte vet vad man vill så kan man ju inte veta vad man ska göra med det för att det ska upplevas som meningsfullt och givande.

Brendon presenterade en tankemodell Primary Aspiration Theory för att man ska kunna få en helhetssyn på vad livet går ut på. I modellen tar Brendon upp 8 olika mål som vi allt vad vi människor kan vilja med våra liv kommer in.

1. Being Goals – Att vara-mål;

De är i sin tur indelade i två; Congruence och Charge.

Congruence – Enighet;

Du måste bli mer i enighet med ditt högre jag, dina värderingar, den du är och den du kan bli, för att bli lycklig.

Det handlar om att vara och leva i enighet med den man är innerst inne, sin bästa version. Att agera som sitt högre jag. Om vi inte gör det, upplever vi lidande. Vi lider för att vi inte är den som vi vet att vi skulle kunna vara. När vi känner oss falska, det är då vi lider som värst. Det är själens sätt att påminna dig om att du kan vara så mycket mer än det du visar världen.

Själen är dessutom väldigt ihärdig och ger inte upp i sina påminnelser. Oavsett vad du gör för att försöka undkomma det som själen vet är sant för dig, så som det är meningen att du ska leva för att bli lycklig, växa som människa och ge av dig själv och dina unika talanger, förmågor och gåvor, så kommer den att fortsätta påminna dig om det.

Här är dina egna känslor den viktigaste ledtråden; känns det bra inuti när du gör eller tänker en viss sak, och då menar jag inte för stunden utan när du väl är lugn och i balans, ja då är det rätt för dig.

Vi har alla en förmåga att tillgodose våra känslomässiga behov för stunden, oavsett om det ger oss de resultat som vi vill ha eller om det är bra för oss i det stora hela eller inte. En chokladbit kan kännas himmelsk för stunden, men hjärtinfarkten som kanske kommer att komma senare är ett väldigt högt pris att betala för den korta njutningen chokladen ger för stunden.

Om du skulle vara mer som din högsta version av dig själv; hur skulle det se ut?

Vilka ageranden skulle du göra mer av?

Vilka ageranden skulle du göra då, som du inte gör idag?

Vilka ageranden skulle du sluta med helt?

Vem vill du vara? Om fem år?

Beskriv ditt absolut bästa jag om fem år;

Om du vid livets slut blev lycklig även den du blivit; hur skulle den personen se ut? Vara? Agera? Vilka värderingar och trossatser skulle den personen ha?

Vilka levnadsregler skulle den personen ha levt efter och varför?

Vad skulle den personen ha åstadkommit i sitt liv?

Hur kan du börja att ta dig mot det redan idag?

Vilka nya vanor kommer att dag för dag ta dig närmare mot det?

Charge – Fulladdning;

Det handlar om att vi alla vill känna oss fullt levande, energipåfyllda, friska, vitala och stolta över de vi är. Att ha positiv energi i oss själv och våra liv. Att känna oss fulladdade, levande och fulla av livsglädje. Att alltid ha tillräckligt med energi för allt man vill göra. Att sprida positiv energi. Att känna stolthet över den jag är i fysisk mening med kropp, hälsa, energi och utseende. Att vara skärpt. Att en bra hälsa, vitalitet och att ta hand om kroppen genom att;

 • sova tillräckligt, 7-8 timmar per natt
 • äta näringsrik mat som ger energi och hälsa
 • att träna regelbundet så att kroppen hålls frisk, vital och rörlig
 • att vara uppmärksam på eventuella symptom på sjukdomar för att ta tag i det så snart det går för att kunna hålla sig frisk och vid liv.

När känner du dig som mest fulladdad, levande och full av livsglädje?

Kan du uppleva mer av det?

Hur skulle det i så fall gå till eller vara?

Var känner du dig som mest fulladdad, levande och full av livsglädje?

Kan du vara där oftare?

Vad gör du redan som är bra för att känna dig fulladdad, levande och full av livsglädje?

För att känna dig fulladdad, levande och full av livsglädje, vad skulle du behöva börja med?

För att känna dig fulladdad, levande och full av livsglädje, vad skulle du behöva sluta med?

Kan du sova mer eller bättre?

Vad skulle i så fall krävas för det?

Kan du äta bättre?

Vad skulle i så fall krävas för det och hur skulle det se ut?

Kan du träna bättre?

Vad skulle i så fall krävas för det och hur skulle det se ut?

Behöver du gå till läkaren för att kolla upp något som inte är riktigt bra?

Vad är det i så fall och när ska du boka tid för det?

2. Relating goals – Relationsmål;

De är i sin tur indelade i två; Connection och Care;

Connection – Djup kontakt;

Vi vill alla ha djup och levande kontakt med andra människor. Vi vill ha äkthet och sanning. Det handlar om hur vi behandlar andra. Det gäller att bestämma sig för att ha fantastiska relationer!

Hur behandlar jag andra?

Vad gör jag redan som är bra för att få fantastiska relationer med andra?

Hur måste jag agera för att få fantastiska relationer med andra?

Vad behöver jag börja med för att få ännu mer fantastiska relationer med andra?

Vad behöver jag sluta med för att få ännu mer fantastiska relationer med andra?

Hur måste jag vara för att vara en förebild för andra?

Vad behöver jag göra regelbundet för att skapa magin som fantastiska relationer har?

Brendon påminner oss om att det är viktigt att veta att det är mitt jobb att skapa dessa djupa och levande relationer och om vi inte förstår det, så förstår vi inte oss på relationer!

Care – Omsorg;

Vi behöver ha någon att bry oss om och vi behöver att någon bryr sig om oss. Ett spädbarn som inte får omsorg dör till och med.

Du behöver även bry dig och visa omsorg om dig själv. Du behöver sätta gränser för andra människor, inte låta andra köra över dig hela tiden eller överhopa dig med för många uppgifter; då känner du dig inte omhändertagen, som om någon bryr sig om dig.

Om du känner dig ensam så har du inte bett om hjälp eller så har du inte bett rätt människor om hjälp.

Brendon säger att om du känner att det är ensamt på toppen så har du gjort fel eller förstått saker och ting fel; det ska inte vara så.

Om du ger och ger men inte får något tillbaka så gör det att du känner dig olycklig och som om ingen bryr sig om dig.

Vad ska man då gör om det är så, eller känns så?

Brendon säger att du måste be om det! Det är det svåraste saken i världen, men om du inte känner dig uppskattad av din partner, dina barn, dina vänner, jobbarkompisar eller föräldrar så måste du tala om att du inte känner dig omhändertagen eller som om den/de bryr sig.

Om du inte känner att någon bryr sig om dig så rånar det dig på din lycka och glädje! Och det enda sättet att få mer av det är att be om det! ATT BE OM DET!

“Jag behöver mer uppmärksamhet just nu, jag känner mig väldigt ensam!”

Brendon är väldigt tydlig med att du får inte mer än det du ber om, och om du i alla fall inte får det, så är det dags att se över vilka människor du har runt omkring dig. Kan de inte ställa upp på att ge dig det du behöver, så är den/de inte rätt personer för dig.

Brendon rekommenderar böckerna Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan av Dale Carnegie och How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere av Larry King om man vill bli bättre på relationer.

3. Creating goals – Skapandemål

De är i sin tur indelade i två; Creativity och Contribution.

Creativity – Kreativitet;

Kreativitet är en nödvändighet för att vi ska känna oss levande. Om du inte är delaktig och skapar i det du gör så finns det ingen magi där.

Brendon hävdar bestämt att det gäller att försöka att vara kreativ i allt man gör för att man ska känna inre tillfredsställelse. Om man inte är kreativ naturligt på sitt jobb så rekommenderar han att försöka att börja vara det, går inte det så gäller det att vara det i alla fall på fritiden.

Brendon vill helst att vi ska vara kreativa varje dag, om det så bara är i fem minuter, för det ger sådan livsglädje att vara det och det smittar av sig på resten av våra liv.

Hur kan du aktivera din kreativitet de kommande 12 månaderna?

Hur kan du få in kreativiteten på din agenda? Helst dagligen på något sätt?

Kan du designa dina projekt lite mer?

Kan du skapa en video om något och kanske lägga ut på Youtube eller sociala medier?

Skapa värdefullt innehåll för andra på en blogg eller på sociala medier?

Skriva något varje dag? På en bok? Dikter? Reflektioner?

Rita eller måla något?

Konstruera något?

Handarbeta?

Slöjda?

Brendon själv har en kreativitetsregel som går ut på att så fort han är klar med något projekt så går han igenom det igen för att fokusera på hur han skulle kunna förändra något i det för att vara ännu lite mer kreativ.

Hur kan han lägga till lite mer av sig själv i projektet? Hans röst? Hans värderingar? Hans estetik?

Han tackar mycket av sin egen framgång för just detta, att han tar sig tid till att vara personlig och kreativ i allt han gör.

Om ditt sinne är uttråkat så spelar det ingen roll hur bra person du är eller hur bra du följer ditt sanna jag, eller att du har fantastiska relationer med i princip alla; du kommer att vara olycklig ändå, säger Brendon.

Åh vad detta stämmer på mig! Så fort jag får lov, eftersom jag är lärare, så får jag mer fritid än vad jag är van vid och har jag då inte något kreativt projekt så faller jag garanterat ner i meningslöshet och städmani, vilket inte är roligt för mig själv, men ännu värre för min stackars familj. Jag blir dock mer och mer medveten om varför jag känner och gör allt detta tok ju mer jag studerar personlig utveckling och det är så skönt att veta att man inte är precis prillig och otacksam för det man har.

Jag har fruktansvärt lätt för att bli uttråkad när jag inte får vara kreativ, besöka nya platser, eller göra nya saker, och det är något som jag kommer att planera för att undvika detta kommande år. Det är tur att jag inte är kräsen på hur variationen ska gå till.

Senast igår hade min älskade man gjort en skattjakt med karta och hemliga ledtrådar till mig och tjejerna. Lästräning på köpet för äldsta tjejen. Skatterna på vägen till den “stora” skatten var frukt och vid målet och den “stora” skatten väntades resten av fikat i en nybyggd koja i tv-rummet. Inte illa alls. Batteriljus lyste upp kojan och vi myste på ett ställe som vi aldrig hade gjort det på. 10 poäng till Tomas för både ny upplevelse för familjen och det kreativa skapandet för honom själv.

Brendon fortsätter att gå på ganska hårt; Du är den som är ansvarig för ditt sinne! Du är den som måste aktivera det och få det att dansa, leka och flöda! Du kan inte skylla på ditt jobb, situationer, pengar, något annat eller någon annan; det är ditt ansvar!

Det absolut bästa sättet du kan göra för att levandegöra dig själv, enligt Brendon, är att skapa fler vanor där du är kreativt engagerad! Bygga något, bidra med något eller göra något som betyder något.

Att många handarbetade förr i tiden var alltså inte en så dum idé trots allt. Även om en del såg det som förspilld människokraft så fyllde handarbetet fler behov än att bara själva sakerna skapades. De som utförde handarbetet kände en inre tillfredsställelse som skapade lycka, samtidigt som det konstanta handarbetandet gjorde att man kände att man blev duktigare på det man gjorde och det är också ett mänskligt behov för att vi ska känna lycka.

Contribution – Bidragande;

Bidragande, det är här vi finner vår mening och vår glädje.

Vi vill alla veta att vårt liv betyder eller bidrar till eller med något. Bidragandet är inget som händer, det är något man skapar; du måste vara specifik, strategisk, omtänksam och tänka över vad det är du vill bidra med.

Vad vill du att ditt bidrag eller “arv” ska vara?

Vad vill jag bidra med som skapar en magi i livet? För det är bidragandet som skapar den magin. Vi lever inte på riktigt om vi inte bidrar eller ger av oss själva!

Vilka typer av bidraganden vill du göra de kommande 12 månaderna?

Ditt liv skapar en berättelse och vad ger den? Vad är budskapet?

Vad gör bidragandet specifikt och personligt från din sida?

4. Growing goals;

De är i sin tur indelade i två; Excellence och Enrichment;

Excellence – Utmärkthet;

Utmärkthet handlar om vårt driv att göra saker och ting utmärkt. Alla har inte detta driv, och några har för mycket av det. Vi vill bli bättre på något, bli bättre på olika förmågor och egenskaper, och öka vår kompetens.

Vad vill du bli bättre på i ditt liv?

Förmåga?

Egenskap?

Något du ger?

Tänk på olika aktiviteter som du gör under dagen; hur kan du göra dem ännu bättre?

Sova bättre?

Äta bättre?

Träna bättre?

Bry dig bättre?

Agera bättre?

Vara mer närvarande?

Kontrollera din sinnesstämning bättre?

Vänta bättre?

Kommunicera bättre?

Lyssna bättre?

Förvänta bättre?

Planera bättre?

Visa uppskattning bättre?

Jobba bättre?

Gosa bättre?

Hålla ordning bättre?

Klä dig bättre?

Leka bättre?

Bemöta familj och vänner bättre?

Vara en bättre person?

Förklara bättre?

Vara mer medveten?

Laga bättre mat?

Be om hjälp mer och bättre?

Uppvakta min partner bättre? Eller datea bättre?

Hålla kontakten med vänner bättre?

Vara mer generös, kärleksfull, omtänksam, ödmjuk, tillitsfull, fri och aktiv?

Njuta mer och bättre?

När, var och hur ska sedan dessa eventuella förbättringar gå till?

Kom ihåg att ditt liv blir inte bättre än det du gör det till. Det du gör varje dag är det som formar hela ditt liv.

Hur vi människor kan göra saker bättre är det driv som har byggt upp hela vårt mänskliga samhälle till den nivå den befinner sig på idag.

Enrichment – Berikande

Berikande handlar om att vara mer uppmärksam, medveten och närvarande i varje nu, och viljan att göra varje nu så bra som det bara går.

Brendon säger att vårt riktiga växande sker när vi börjar att uppleva livet mer. När vi berikar varje stund i livet mer genom medveten närvaro.

Vår verkliga känsla av spirituellt växande kommer inte från mer saker, det kommer från att lära sig att vara närvarande på sätt som gör att vår själ är mer levande; att vi har berikat stunden med vår själ. Vi behöver inte fler saker; vi behöver känna annorlunda.

Du vet att du växer i livet när varje dag känns mer magisk och det är den känslan vi är ute efter.

Som en sammanfattning av Brendons tankemodell Primary Aspiration Theory för att man ska kunna få en helhetssyn på vad livet går ut på, kan man säga;

 • Vi vill alla vara stolta över oss själva, vara i enighet med vårt sanna jag och ha mycket energi.
 • Vi vill alla ha djupa och omhändertagande relationer, åt båda håll.
 • Vi vill alla skapa saker som gör oss levande och som gör skillnad i världen.
 • Vi vill alla känna att vi blir bättre och att det känns bättre.

Brendon hävdar att ovanstående saker, som vi vill, summerar allt vi vill ha i våra liv! Men hur vet du om du kommer att få allt detta?

Du måste få klarhet i allt vad du vill! I alla ovanstående kategorier. Du måste börja tänka på alla dessa saker, både filosofiskt och rent praktiskt.

Den avgörande skillnaden, enligt Brendon, om man kommer att kunna uppnå sina mål eller inte hänger på två saker; ambition och kommendering.

Ambition;

För många av oss har för låga ambitioner för den typen av livskvalitet som de vill uppleva. De drömmer inte tillräckligt stort. De har gett upp sina drömmar och nöjt sig med det de redan har i sina liv. De tror inte på sig själva och det fortsätter att bara hoppas på att något ska förändras för dem.

Det nya som ska komma inifrån dig de kommande 12 månaderna, för att få till en förändring, är din högre ambition! Du måste tillåta dig att ha högre ambitioner.

Alla dina mål om hur du är, dina relationer, skapande och växande hänger på dina ambitioner, din “hunger”, din vision för dessa saker!

Antingen har folk inte ens tänkt på detta eller så siktar de alldeles för lågt. Du har kommit mycket längre i ditt liv än vad du ger dig själv erkännande för! Dina mål måste justeras!

De flesta människor sätter sina mål utifrån rådande omständigheter, sina rådande kompetenser eller till och med utifrån sin tidigare barndom!

Du är i en ny situation nu; du är starkare än du tror och framtiden är bättre än du tror!

Du kan inte låta din vision begränsas av dina rådande eller tidigare omständigheter och förhållanden! Du måste bryta dig loss från det i ditt sinne och se ditt liv där du vill att det ska vara och ha ambitioner igen! Det bästa sättet för att få till en förändring är att börja förvänta saker av dig själv igen. Det är dags att höja dina normer för att sätta dina mål högre.

Kommendering;

Kommendering handlar om att du tar kommandot över dig själv och ditt liv, även när du blir nedslagen och överkörd av livet. Om du inte tar kommandot och är kaptenen på ditt eget skepp är allt detta med målsättning bara positiva önskedrömmar!

Brendon är bestämd; Det som gör skillnaden i människors liv är; ambitionen de sätter och kommandot de tar över omständigheterna, deras tankar, deras beteenden, deras ageranden, deras relationer, deras inriktning, deras dagliga fokus och deras mål!

Det handlar om förmågan att återhämta sig, självförtroende och självdisciplin!

Högpresterande människor har höga ambitioner och de tar kommandot över sig själva och sitt liv, oavsett omständigheter och vad andra säger! De tar kommandot över sina tankar, ageranden och inriktning i livet oavsett hur svårt det blir! De känner inte alltid för det, men de tar kommandot över rädslan, latheten och bekvämligheten och gör det de har bestämt sig för i alla fall!

“Jag vet att jag inte känner för det, men jag tänker göra det ändå, för det har jag bestämt mig för att jag ska! För det är viktigt för mig, det är nödvändigt! För mig!”

Brendon blir ännu mer bestämd; Vad är alternativet?! I det stora hela?!! Det är ditt liv som står på spel!! Ditt arv till dina efterlevande och hela mänskligheten!

En del av er kanske redan vet varför Brendon Burchard är så manisk och besatt av detta ämne; att vi ska ta vara på våra liv och leva dem så som vi själva vill. Anledningen är att han redan som 19-åring fick se döden i vitögat i en allvarlig bilolycka och upptäckte att han ställde sig tre viktiga frågor när han inte visste om han skulle överleva eller inte. De viktiga frågorna var;

Har jag levt livet fullt ut?

Har jag älskat öppet och tillräckligt?

Har jag eller mitt liv gjort någon skillnad?

När han där och då inte visste om han skulle överleva eller inte bestämde han sig för att om han gjorde det, skulle han se till att när den dagen kom då han skulle dö, skulle han kunna svara rungande ja på dessa frågor, för där och då kunde han gruvligt besviket bara svara nej.

Jag kan bara själv också besviket svara halvdant “nja” på ovanstående frågor, men jag jobbar på att kunna svara “ja” på dem den dagen då jag ska vandra över till andra sidan. Jag kan bara hoppas och tro på att det dröjer VÄLDIGT länge innan den dagen kommer, för det skulle vara fruktansvärt att konstatera att så inte var fallet.

När du är ambitiös, vet vad du vill och tar kommandot över att du är i enighet med ditt högre jag, att du är fulladdad, att du har djup kontakt med andra, att du tar hand om andra och andra tar han om dig, att du är kreativ och bidrar, att du växer och berikar varje nu; ja det är då ALLT förändras, enligt Brendon Burchard!

Medelmåttighet är det som händer när någon inte tar kommandot över den sanna potential som finns inom den!

Brendon fortsätter; det sociala och miljön runt omkring oss påverkar också hur vi lyckas med våra mål, men utan ambitioner och förmågan att ta kommandot kan ingen lyckas.

Ha förtröstan i en högre makt, ett högre kall, en större vision för dig själv, och oavsett hur du mår imorgon när du vaknar tar du kommandot över dagen!

Sedan jag gick igenom denna “förvandlingsvecka” och i samma veva började att använda Brendons High Performance Planner, en planeringskalender och dagbok i samma bok, så har jag lyckats att hålla ett helt annat fokus under hela dagen! Jag vet vad jag vill i alla dessa kategorier, men den stora skillnaden är att jag påminner mig själv om mina “viktigheter”, det som är viktigt för mig, varje morgon och sedan utvärderar varje kväll om hur det har gått under dagen; åh så mycket bättre jag tar ansvar för mitt liv och så mycket bättre jag mår på grund av det!!! Wow!

Jag rekommenderar verkligen att dels lyssna på alla ljudklipp från denna vecka på Brendons podd The Brendon Show och dels investera i planeringskalendern/dagboken. För mig har det gjort att jag fått uppleva en mycket givande Transformation Week.

Om du nu inte vet vad det är du vill i och med ditt liv så presenterar Brendon även en modell för det; The Vision Circle.

The Vision Circle – Visionscirkeln går ut på att kombinera fyra ämnen för att få reda på vad det är man ska sträva efter för att börja leva sitt eget liv.

1. Passion;

Vad har du passion för att göra?

Vad är du passionerad för?

Gör mer av det!

Det kan vara bra att veta att passion för något kan växa fram på grund av det du vill bidra med, det måste inte vara en passion från början.

2. Behov;

Det du gör behöver kunna fylla ett behov hos andra människor, men du måste också leva ditt liv och njuta av din resa och känna självuppfyllelse.

3. Livsstil;

Det du gör måste matcha med den livsstil du vill leva.

4. Umgänge;

Du måste gilla de människor du har runt omkring dig där du arbetar. Du måste omge dig med människor som du ser upp till, som inspirerar dig, som pushar dig till att bli bättre och som du njuter av att vara kring.

I en annan video med Brendon pratar han just om att du själv är en viktig del i ditt umgänge, att det är ditt ansvar att se till att lyfta och utmana dem för att hela umgängeskretsen ska kunna nå högre nivåer i medvetande och presterande. Jag kanske skriver mer om det här en annan gång ;-D.

Om du fortfarande inte vet vad du vill, är Brendons råd att följa det du älskar att lära dig mer om och leta medvetet efter det som ger dig mening!

Om du inte vet vad du vill, hur ska du då kunna medvetet börja ta dig mot det?

Om du inte vet vad du vill hur ska du då veta hur du ska kunna uppnå det?

Om du inte vet vad du vill, hur ska du då kunna välja bort det du inte vill?

Om du inte vet vad du vill kan du heller inte veta om du har nått dina mål eller inte!

För att bli lycklig måste du välja att leva ditt liv efter din egen “kompass”; det som är viktigt för dig, det som gör dig lycklig och ger ditt liv mening.

Sammanfattning;

I första delen, av sju, av webbkursen Transformation Week av och med Brendon Burchard tar han upp en tankemodell Primary Aspiration Theory för att man ska kunna få en helhetssyn på vad livet går ut på, kan man säga;

 • Vi vill alla vara stolta över oss själva, vara i enighet med vårt sanna jag och ha mycket energi.
 • Vi vill alla ha djupa och omhändertagande relationer, åt båda håll.
 • Vi vill alla skapa saker som gör oss levande och som gör skillnad i världen.
 • Vi vill alla känna att vi blir bättre och att det känns bättre.

Brendon hävdar att ovanstående saker, som vi vill, summerar allt vi vill ha i våra liv!

När du är ambitiös, vet vad du vill och tar kommandot över att du är i enighet med ditt högre jag, att du är fulladdad, att du har djup kontakt med andra, att du tar hand om andra och andra tar han om dig, att du är kreativ och bidrar, att du växer och berikar varje nu; ja det är då ALLT förändras, enligt Brendon Burchard!

Han tar även upp visionscirkeln, ett verktyg för att ta reda på vad det är man ska syssla med för att må bra i livet och bidra i världen på bästa sätt för en själv. Passion, behov, livsstil och umgänge är de punkter som tillsammans behöver övervägas för att få syn på sitt “kall”.

OBS! För att du ska inte missa några nya inlägg kan du acceptera att vi skickar pushmeddelanden, så får du upp en länk direkt i din webbläsare när ett nytt inlägg har gjorts och du kan då gå direkt till det nya inlägget.

Tills vi hörs igen; ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Ljudklippen finns än så länge att ladda ner på The Brendon Show https://brendon.com/podcast/ . Även den första videon finns på Brendons Youtubekanal; https://www.youtube.com/watch?v=1aCBLE7pL4s&t=12s

PS2.Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida; https://brendon.com/

PS3. Vill du få Brendon Burchards senaste bok High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way, helt gratis, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor, klicka på länken https://brendon.mykajabi.com/p/hph-book-step-1

PS4. Vill du få boken The Motivation Manifesto helt gratis! Klicka på länken, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor; http://brendon.mykajabi.com/p/motivationmanifesto

PS5. Vill du köpa boken The Charge, klicka på länken; https://www.adlibris.com/se/sokq=the+charge%3A+activating+the+10+human+drives+that+make+you+feel+alive

PS6. Frontbild av Suzanne D. Williams on Unsplash https://unsplash.com/photos/5IHz5WhosQE

#transfomationweek

#HPX

#brendonburchard