Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att göra dig uppmärksam på typen av frågor du medvetet eller omedvetet ställer dig själv dagligen. De frågor du ställer dig själv avgör ditt fokus, och ditt fokus avgör din livskvalitet.

 

“Quality questions create a quality life. Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.”  – Tony Robbins

 

Har du någon gång frågat dig själv frågor som;

 

“Varför händer detta alltid mig?”

 

“Varför kan jag bara inte göra det jag lovat mig själv?”

 

“Varför måste hen alltid..?”

 

Det man bör veta är att alla frågor man ställer sig själv, eller andra, tolkas av  hjärnan som uppmaningar till vad den ska fokusera på, vad den tror att du vill fokusera på.

 

Frågorna gör att hjärnan “hjälper” dig att fokusera på bevis för och svar på dessa frågor.

 

“Where focus goes, energy flows.”

 

Tony själv berättar att han länge hade frågan, “Hur kan jag göra saker bättre?” som sin huvudfråga, som ett mantra. Det är ju bra att man är ambitiös, men känslan den skapar är att man aldrig är tillräckligt bra eller aldrig gör tillräckligt bra.

 

Idag har han bytt ut den mot en annan huvudfråga; “Vad kan jag uppskatta i detta?” och det får honom att fokusera på det som är bra i livet, inte det som fattas eller inte är bra.

 

Om du då ställer frågan; “Varför händer detta alltid mig?” blir ditt fokus en offermentalitet som gör att du känner dig överväldigad och kraftlös.

 

Om du byter ut den frågan mot; “Vad kan jag lära mig av detta?” eller; “Vad finns det för bra med detta som kommer att ta mig närmare mitt mål?” Ja, då gör dessa frågor att du känner dig inte som ett offer, de gör dig snarare stärkt och sugen på att fortsätta sträva mot dina mål.

 

Jag har länge, så länge jag kan minnas, haft frågan “Hur kan jag förbättra detta eller mig själv?” Eller i andra former som; “Varför kan inte jag vara lika bra, lika smal, lika snygg, lika framgångsrik som..?” Svaren på de frågorna var inte roliga ska jag säga, de var värre än de elakaste kommentarer jag någonsin fått av andra. Och de framkallade jag helt själv! Dessutom ganska ofta. Inte konstigt att jag fick en låg självkänsla..

 

Om man hela tiden låter hjärnan själv komma på frågor att ställa sig, för det är det man gör hela tiden för att tolka omvärlden, så kommer den alltid att fokusera på det som är problem eller som kan tolkas som problem. För den är konstruerad för att hålla dig vid liv! Inte göra dig lycklig. Den letar medvetet efter problem för att säkerställa din överlevnad. Att alltid bara fokusera på det som är dåligt kommer att göra att du mår dåligt.

 

Inget är egentligen bra eller dåligt, det är hur vi tolkar saker och ting som avgör vilka känslor det framkallar. De frågor som vi ställer oss påverkar vår tolkning. Om jag då medvetet väljer frågorna, kan jag alltså påverka min tolkning.

 

Om du vill bli lycklig måste du själv bestämma ditt fokus, det vill säga dina frågor, så att hjärnan fokuserar på rätt saker, så att dina frågor ger de svar som gör att du känner dig stärkt och handlingskraftig.

 

Att ha en huvudfråga som får dig att fokusera på rätt saker i livet är jätteviktigt, för den kan göra att du kan skifta din sinnesstämning på ett ögonblick.

 

Om du känner dig ledsen eller i en annan negativ sinnesstämning kan en huvudfråga få dig att tänka på andra saker som i sin tur gör att du mår bättre.

 

Jag tyckte själv att Tonys nya huvudfråga var jättebra, men även min man kom på en bra; “Vad kan jag göra för att höja min energi just nu?” så jag ska nog använda båda.

 

Tony rekommenderar även att du varje dag ställer dig dessa tre frågor för att hjärnan ska fokusera på rätt saker;

 

  1. Vad kan jag göra för någon annan idag?

  1. Vad kan jag göra för att ge mer värde till världen idag?

  1. Vad kan jag erbjuda andra människor idag?

 

Tony hävdar att om du ställer dessa frågor kontinuerligt kommer du att fullständigt ändra upplevelsen av dagen.

 

Istället för att din mentala och känslomässiga upplevelse styrs av yttre krafter, vad som händer dig eller vad andra gör, kommer du att se hur du kan börja forma världen runt omkring dig. Istället för att fråga dig vad du kan få från andra eller annat, kommer du att fråga dig själv vad du kan göra för världen och andra.

 

Du kommer på så sätt att börja närma dig olika händelser och omständigheter på ett sätt som uppmanar till problemlösning, bidragande och växande. Du kommer att börja se gåvorna som du har att erbjuda andra och det positiva inflytandet du kan ha på världen runt omkring dig.

 

Dessa 3 frågor har kraften att ge dig ett helt nytt perspektiv, inte bara på din dag, utan på hela ditt liv. Du kommer att kunna skapa en helt ny referensram för dig själv, med stärkande berättelser där möjligheterna för vad du kan åstadkomma är obegränsade.

 

Om du vill höja kvaliten på ditt liv; börja att ställa dig kvalitetsfrågor. Och det börjar med att ställa dig själv dessa 3 viktiga frågor varje dag!

 

Vilken fråga ska bli din huvudfråga?

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

 

Frontbild av Ken Treloar on Unsplash