Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att delge dig Brendon Burchards tips på hur du blir lyckligare genom att utmana dig själv mer.

 

Brendon Burchard och hans team har i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika, så han vet vad han pratar om. Det de kom fram till har han skrivit om i bestsellern High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Han är inte bara bestseller-författare, utan också High Performance Trainer och en av världens mest eftertraktade föreläsare.

 

Hur kommer det sig att så många av oss, som lever i en värld med överflöd och så många valmöjligheter, verkligen kämpar med att känna den välförtjänta lyckokänslan som vi vill ha idag?

 

Varför är det så många som kämpar med att få uppleva och behålla känslan att vara påfylld, laddad, lycklig, engagerad och självuppfylld i livet, när vi har så många valmöjligheter, så många sätt att komma i kontakt med människor, och tillgång till information?

 

Varför är vi inte lyckligare?

 

Brendon argumenterar för att det som gör oss lyckligast är det som längs vägen ger oss mest obehag och då undviker vi det. Vi kan alltså inte uppleva högre nivåer av lycka om vi inte går igenom ett visst obehag längs vägen för att nå dit.

 

Hur hanterar vi det?

Vad är det egentligen som får oss att känna fullständig mening och lycka?

Vad är det vi verkligen måste arbeta oss igenom för att komma dit?

 

De 3 frågorna som vi alla kommer att ställa oss vid livets slut, enligt Brendon som själv har sett döden i vitögat redan vid 19-års ålder, är;

 

Har jag levt livet till fullo?

Har jag älskat utan förbehåll?

Har jag betytt något?

 

Efter den hemska upplevelsen har han ägnat all sin tid till att ta reda på vad det är som gör att han känner sig levande, men även vad det är de lyckligaste människorna gör för att känna så?

 

Nu när vi har tillgång till hjärnforskningen kan vi också mäta lyckokänslor och vad som framkallar dem på ett halt annat sätt än tidigare.

 

Baserat på den senaste hjärnforskningen finns det egentligen bara 5 saker som gör oss lyckligast;

1. Change – Förändring

 

När vi upplever något nytt frigörs en viss nivå av må-bra-hormon så att vi får en känsla av välbehag, tillfredsställelse och engagemang.

 

När vi är i nya miljöer är det som om vi slår på extra uppmärksamhet och vi lägger märke till saker som vi annars inte gör.

 

Vi alla vet också att inte all förändring är av det positiva slaget.

 

Det finns bara 2 typer av förändring;

– Något nytt kommer in i ditt liv

– Något nytt kommer inifrån dig

 

Vi vet också att förändring och framsteg, utveckling, engagerar hjärnan på ett speciellt sätt som gör att vi känner engagerade och lyckliga.

 

Problemet är att många av oss är rädda för förändring och undviker det, på grund av att vi förväntar oss smärta i samband med det.

 

När en ny förändring kommer in i våra liv uppstår ett obehag på ett speciellt sätt; vi förväntar oss att känna smärta på 3 specifika sätt;

 

Den första smärtan som vi känner när en förändring kommer in i våra liv är känslan av att ha förlorat något. Vi oroar oss för att vi kommer att förlora någon eller något som vi bryr oss om.

Den andra smärtan som vi känner när en förändring kommer in i våra liv är processmärta. Vi förväntar oss att vi kommer att få gå igenom en smärtsam process på grund av förändringen, att vi på något sätt kommer att tvingas förändra oss själva eller något annat i våra liv för att anpassa oss till det nya.

Den tredje smärtan som vi känner när en förändring kommer in i våra liv är att vi förväntar oss att resultatet av förändringen kommer att vara smärtsamt, att resultatet inte kommer att vara ett lika bra som vi har idag.

 

Även om vi känner att framsteg och utveckling kanske skulle vara bra för oss, så oroar vi oss för att det kanske inte kommer bli lika bra som det är idag, så vi fortskrider inte.

 

Vi upplever inte nya äventyr eller upplevelser, vi utvecklas inte i livet, utveckling är ju en förändring mot ett tillfredsställande sinnestillstånd på grund av rädslan för det okända. Utveckling är ju förändring mot det bättre.

 

Men det är svårt att förändras mot det bättre om du inte lär dig komma över förväntningarna på dessa 3 smärtor och istället sätter upp nya förväntningar.

 

Fokusera på vad du kommer att vinna på dessa nya saker, på glädjen och tillfredsställelsen du kommer att känna på grund av denna förändring, på potentialen av det som finns på andra sidan. Det är så du gör för att uppleva mer positiv förändring och mer lycka.

 

Vilka förändringar skulle göra dig mer lycklig?

Vad behöver du införa för att ditt liv ska bli bättre?

Vad behöver du ge upp, eller sluta med, för att ditt liv ska bli ännu bättre?

2. Challenge – Utmaning

 

Vi vet att ett sätt som verkligen aktiverar den mänskliga potentialen inom oss är utmaningar. Något som tvingar oss att sträcka på oss, något som ger oss mening att jaga efter.

 

Ibland är en stor utmaning precis det en människa behöver.

 

Kanske är det precis vad du behöver just nu i ditt liv, en stor, ny utmaning att jaga efter?

 

Om du inte är speciellt engagerad och exalterad över ditt liv just nu, så kanske du inte jagar efter något som är tillräckligt högt eller meningsfullt för dig, som det skulle kunna vara?

 

Att engagera människor i något meningsfullt är det som kallas för “flow”, ett tillstånd när man glömmer tid och rum för att man är så uppslukad av det man gör.

 

När vi är i “flow” och tvingas sträcka på oss är ofta de situationer som vi känner oss mest levande.

Men obehaget som ofta kommer i samband med en utmaning är att vi känner brist på kunskap, förmågor och färdigheter, inom olika kompetenser i livet.

 

Det sträcker oss, och vi känner; “Jag vet inte om jag kommer att klara utmaningen eller inte. Jag vet inte om jag kommer att lyckas med detta. Jag vet inte om jag har kompetenserna som krävs för att klara detta.”

 

Vi har alla en grundidé om att vi alla vill kontrollera och styra över vår värld, och så fort vi kastas in i en utmaning så känner vi obehaget “Jag vet inte om jag kan klara av det där.”

 

Om du ska göra framsteg i livet, vara fullt engagerad, lycklig och självuppfylld måste du jaga efter meningsfulla och givande utmaningar som livar upp dig, som får dig att komma ur sängen, jaga efter dem och brotta ner dem och jobba mot dem varenda dag.

 

Så du måste lära dig att sträcka på dig är positivt, inte bara obehagligt, utan njut av processen.

 

Sätt ett nytt mål, en ny utmaning som får dig levande igen!

Vilka nya utmaningar skulle du kunna tänka dig att börja med?

Vad är första steget på en av dem?

Hur kan du ta det?

När kan du ta det?

3. Creative expression – Kreativt uttryck

 

Vi har ett mänskligt behov av att uttrycka oss kreativt.

 

När du skapar är de stunder då du känner dig mest engagerad.

 

Oavsett om det handlar om att spela musik, måla, hålla föredrag eller hur du kreativt uttrycker dig med din klädsel, hur du talar, hur du designar, hur du uttrycker dig, hur du lever eller hur du är, det är de gånger då du demonstrerar din unikhet i världen.

 

Vi är ungefär 7 miljarder människor på jorden och du är unik. Du är annorlunda, så kanske en del av ditt syfte är att demonstrera den unikheten, genom ditt kreativa uttryck, vem du är, hur du lever, hur du jobbar och hur du beter dig.

 

Utmaningen med att kreativt uttrycka sig är för tid och belöning.

 

Den första utmaningen är att vi inte vi tycker att vi har tid till att vara kreativa, det är så mycket annat som vi ska göra.

 

Många av oss lurar oss själva på den kreativa upplevelsen för att vi inte tar oss lite mer tid till att bara tänka och fundera över hur jag kan få till mitt unika perspektiv på detta projekt, hur kan jag påverka denna nya sak som jag jobbar på på ett sätt som är “jag”, hur kan jag få med mera av mig i det jag gör och mitt liv?

 

Om vi skulle kika in i dina miljöer som du har runt omkring dig, skulle vi kunna se spår av dig där? Har du designat och riggat dem så att din unikhet kommer fram? Om du inte har det så saknar du något mycket viktigt i ditt liv; DU. Det är då dags att ta tid till att vara mer kreativ i ditt liv.

 

Den andra utmaningen är oron för att vi inte kommer att bli belönade för att vi tar tid till att vara kreativa. Det hävdar Brendon att vi kommer att bli, för det handlar inte alltid bara om slutresultatet som får oss att känna oss levande och engagerade, det är resan dit.

 

Att ta tiden till att vara mer kreativ i livet ger dig belöning, men det är inte säkert att det alltid ger dig en yttre belöning, utan en inre, du kommer att känna det.

 

Brendon berättar att vi nu är i en samarbetande och kreativ ekonomi, där de mest kreativa människorna skapar mjukvaruprogram, verktyg, idéer, projekt, företagsmodeller, de är mer kreativa i sina team och de blir belönade på nivåer som vi aldrig har upplevt tidigare. Vi befinner oss i en tid då de som är mest kreativa är de som blir mest kompenserade.

 

Att aktivera din högra hjärnhalva får dig att känna dig levande och ger dig betalt i vår nya ekonomi.

 

Hur kan du bli mer kreativ?

 

Vilket sätt tyckte du om att vara kreativ på när du var barn? Är det något som du vill ta upp igen?

 

Kan du vara mer kreativ på jobbet och slå två flugor på en smäll?

4. Connection – Kontakt

 

Att få kontakt med andra människor. Speciella, verkliga och meningsfulla kontakter får oss att stråla. Det finns inget som får ett liv att stråla så som kärlek, verkliga och speciella kontakter med andra människor.

Utmaningen i kontakter med andra är att vi är rädda för avvisande och inte känna ömsesidighet.

 

Att vi kommer att ge, älska, serva och knyta an till andra människor runt omkring oss och att de kommer att säga att de inte är intresserade av oss, eller att de inte kan ge det som vi ger till dem.

 

Vi måste komma över även det obehaget om vi ska kunna känna den djupaste tillfredsställelse i livet. Vi måste komma över rädslan för avvisande och det är möjligt.

 

När du inser att avvisande inte händer så ofta som du verkligen tror, är det inte så skrämmande längre.

 

Brendon frågar ofta på sina stora föreläsningsevents världen över med tusentals människor, om hur många gånger de i publiken blivit så avvisade att det påverkat dem på ett så kraftigt sätt att de blivit förändrade i sin identitet och sina ageranden. Svaret ligger på 3-4 gånger i genomsnitt, absolut max 7 gånger i sina liv.

 

Det betyder fortfarande att fler människor upplevt det, men genomsnittet ligger på 7 gånger som folk blivit så avvisade att det påverkat dem och deras sätt att leva på ett livsomvälvande sätt.

 

Men har inte du interagerat med tusentals människor i ditt liv?

 

Och dessa tusentals människor tyckte att du var okej?

 

Att du är bara bra?

 

Att de stöttade dig?

 

Om du inser att du styr ditt liv utifrån rädsla för att bli avvisad, utifrån vad 5-7 personer har sagt till dig, eller hur de sårat dig, när du har tusentals människor här som stöttar dig, som tar hand om dig.

Då inser du att med dessa tusentals människor vid din sida kan storma de andra 5-7 personerna, och då inser du att lägga uppmärksamhet på det inte är hälsosamt.

 

Då inser du att det är fler människor, tusentals fler människor, som kommer att stötta dig på din resa än som kommer avvisa dig och när du vet det och inser det så ger det dig ovanligt mod och en förmåga att själv våga göra det du vill mer.

 

Du inser då att ha djupa kontakter med människor inte kräver uppoffring.

 

Att ge av sin kärlek, på en spirituell nivå, utan att förvänta någonting tillbaka är något djupt, grundligt och fantastiskt, och det har alla stora spirituella ledare lärt oss.

 

Hur kan du få ännu bättre kontakt med några som betyder väldigt mycket för dig?

Vilka andra kontakter skulle förgylla ditt liv?

Hur kan din egen inre kontakt bli bättre?

5. Contribution – Att bidra

 

Vid slutet av våra liv kommer vi alla att fråga oss;

Betydde jag något?

Gjorde jag skillnad?

Vad bidrog jag med?

Så låt oss vara lite mer strategiska med det.

 

När du bidrar med något som du tycker är meningsfullt för dig, och jobbar mot det så strålar du, du är lycklig.

 

Utmaningen när det gäller att bidra är att du måste hantera klarheten för ditt fokus.

 

Så snart du har klarheten i vad det är du vill bidra med måste du fokusera all din tid, energi, ansträngningar och pengar, vilket innebär att du måste säga nej till ännu fler saker.

 

Det är här som konkurrerande intressen dyker upp i våra liv. Det är här vi känner obehag.

 

Om vi vill bidra markant, måste vi ha klarhet, och det är obehagligt för många människor. Att de slutligen måste titta på sina liv och fråga sig själva vem man är och bestämma sig för vem man vill vara.

 

Du bör inte hoppas på att du ska hitta ditt livs syfte, utan faktiskt medvetet välja ett, jobba på det, justera och hitta strategier för hur du ska framstå och hitta saker som du älskar att bidra med.

 

Längs vägen måste du också också hantera konkurrerande intressen, du måste säga nej till andra människors agendor och ta ansvar för din egen ännu mer.

 

Du måste säga nej till alla andra möjligheter som verkar intressanta, till och med spännande, men det är saker som inte fascinerar dig, det är saker som du inte känner att du bidrar med ditt allra bästa med.

 

Brendon säger att han hoppas att allt detta gör att vi inser att längs vägen mot dessa saker som gör oss fantastiskt lyckliga; förändring, utmaning, kreativt uttryck, kontakt och att bidra, så måste du mer medvetet designa ditt liv. Vet att ovanstående obehag kommer att dyka upp och hantera dem strategiskt.

 

Se till att förändring, utmaning, kreativt uttryck, kontakt och att bidra finns med mer i ditt liv på en konstant basis och du kommer att känna dig mer levande!

 

Vad bidrar du med redan idag?

Hur kan du bidra med det ännu bättre?

Vad skulle du vilja bidra med mer?

Hur kan det gå till?

När kan du börja med det?

 

Sammanfattning;

Om du vill känna mer motivation och lycka i livet behöver du satsa på att se till att få in förändring, utmaning, kreativt uttryck, kontakt och att bidra för att uppnå det.

Du behöver också veta att alla dessa saker skapar en eller annan form av obehag, för att vi tvingas ut ur vår komfortzon, där vi känner oss tillfreds på grund av att vi är vana att vara där, inte för att det ens behöver vara bra där.

Obehaget överträffar dock aldrig lyckan man känner om man regelbundet får in just förändring, utmaning, kreativt uttryck, kontakt och att man bidrar i sitt liv, så det är helt klart värt obehaget man först känner.

 

OBS! För att du ska inte missa några nya inlägg kan du acceptera att vi skickar pushmeddelanden, så får du upp en länk direkt i din webbläsare när ett nytt inlägg har gjorts och du kan då gå direkt till det nya inlägget.

 

Vi ska ganska snart göra så att ni även kan prenumerera via e-mail på bloggen, jag ska bara skriva en riktigt bra e-bok först som ni kan få som en gåva som tack för det.

 

Tills vi hörs igen; ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida; https://brendon.com/

PS2. Vill du köpa Brendon Burchards senaste bok, klicka på länken High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way av Brendon Burchard 

PS3. Vill du själv se på detta videoklipp, klicka på länken; https://www.youtube.com/watch?v=GRpXCEuqQds

PS4. Frontbild av  Hello I’m Nik on Unsplash