Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta det 6:e kapitel och är det femte steget mot framgång, fantasin, ur boken Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill.

Har du missat dom tidigare inläggen om denna bok så kan du klicka på länkarna under.

Introduktion

Kapitel 1  Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

 

“Allt vad människan kan föreställa sig och tro på kan hon också uppnå.” har Hill skrivit och hela kapitel 6 handlar om hur viktigt det är att fantisera om det man vill uppnå för att verkligen kunna lyckas med det.

 

Människans enda begränsning ligger i fantasins förmåga att utvecklas och användas. Vi har ingalunda nått fantasins gränser utan snarare bara lärt oss att utnyttja fantasin hjälpligt.”

 

Allt vi ser omkring oss har någon gång bara varit en idé, en tanke i fantasin. Därför är det superviktigt att du tänker medvetet på allt du vill uppnå i livet, helst i detalj, så att du med hjälp av din fantasi kan skapa det där först eftersom det steget inte går att hoppa över.

 

 

Så om du till exempel vill hitta drömpartnern; hur är den personen? Vilka egenskaper har den? Vad tillför den till ditt liv? Hur ser ditt liv ut när du träffat den? Vad gör ni? Hur känner du då? Och kanske det viktigaste; vem behöver du bli för att dra till dig en sådan person?

 

 

Det finns 2 sorters fantasi; syntetisk och skapande.

 

 

Syntetisk fantasi använder man till att ordna om gamla förutsättningar och idéer i nya kombinationer. Den skapar ingenting, den bearbetar bara erfarenheter, utbildning och observationer som den matas med.

 

 

Skapande fantasi: “Genom denna fantasi kan det begränsade mänskliga sinnet kommunicera med den oändliga intelligensen. Det är i denna fantasi aningar och infall skapas. Det är denna fantasi som förser människan med alla nya idéer. Det är med denna fantasi som människor kan komma i kontakt med andras undermedvetande.” “Denna fantasi fungerar bara när medvetandet är i full funktion och hjärnan arbetar för högtryck, t.ex när man har en stark önskan.” 

 

 

Båda typerna av fantasin kan tränas upp precis som en muskel, så att de blir både starkare och uthålligare. Hill rekommenderar att man i första hand ska koncentrera sig på den syntetiska fantasin, eftersom du kommer att använda dig av den oftare när du ska förverkliga dina önskningar. 

 

 

“Att överföra den ogripbara impulsen, din önskan, till gripbar verklighet, typ pengar, kräver en eller flera planer. Dessa planer måste formas med fantasins hjälp och då huvudsakligen med den syntetiskas hjälp.”

 

 

När du väl har skrivit ner din önskan och en plan för hur du ska förverkliga den har du tagit det första steget, av en rad steg, mot att förverkliga dina drömmar.

 

 

en klar målsättning engagerar fantasin, livslust och kraft när målsättningen stöds av en brinnande önskan att förverkliga målet.”

 

 

Tänk på en riktigt bra reklam, en reklam som får dig att vilja agera och skaffa det som de gör reklam för direkt. Vad är det de har presenterat? Jo, en idé om hur mycket bättre ditt liv skulle kunna bli om du bara hade tillgång till den produkten eller tjänsten! Det är ett litet bevis på idéernas kraft, en idé som sätter igång din fantasi om ett bättre liv.

 

 

En önskan om ett bättre liv leder, med hjälp av din fantasi, till en tillräckligt bra idé som kan få dig att aldrig ge upp. Din önskan förvandlas till en brinnande önskan och det i sin tur gör att du fortsätter att fokusera på ditt mål och följa dina planer tills du når det!

 

 

“Först föder man idéer och vårdar dem och så tar de över en och undanröjer allt motstånd.”

 

 

Här kommer lite inspiration om fantasi, imagination på engelska, från en av mina stora förebilder; Jack Canfield som pratar just om fantasins kraft; https://www.youtube.com/watch?v=RFGECGVv89A .

 

 

Så vad har du för unika erfarenheter och talanger som kan kombineras till idéer som du kan vårda och så småningom kan vårda dig och på sätt hjälpa dig att uppnå ditt mål?

Tidigare inlägg om denna bok:

Början på detta inlägg

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

 

Nästa kapitel i boken Tänk rätt bli framgångsrik handlar om organiserad planering – hur man förvandlar önskningar till handling, spännande va?

Jag ser riktigt fram emot att få studera kapitlet ordentligt inför sammanfattningen.

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Om du vill köpa boken Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill kan du köpa den här från Adlibris, klicka här

PS2.Frontbild av Rakicevic Nenad on Unsplash