Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta det 11:e steget mot framgång; Hjärnan, det 12:e kapitlet ur boken “Tänk rätt bli framgångsrik” av Napoleon Hill.

Har du missat dom tidigare inläggen om denna bok så kan du klicka på länkarna under.

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

Kapitel 9 Uthållighet

Kapitel 10 Hjärntrustens styrka

Kapitel 11 Det undermedvetna

 

Man kan likna den mänskliga hjärnan med en radiostation med både sändare och mottagare, men den tar emot känslovibrationer istället. Den kan, precis som radiostationen, ta upp känslovibrationer som sänds ut av andra hjärnor. “Den skapande fantasin är “mottagaren” i hjärnan och tar emot andra hjärnors sända tankar.” skriver Hill.

 

Ökad mottaglighet för detta orsakas av positiva och negativa tankar och känslor. Med hjälp av dessa känslor kan man aktivera hjärnan.

 

Den “sändande” delen är den undermedvetna delen av hjärnan och det är från den som tankevibrationerna sänds ut. Den skapande fantasin är ”mottagaren” som tar emot tankarnas energi. Det är därför det är så viktigt med självsuggestion, medveten omprogrammering av hjärnan. (Jag har tidigare sammanfattat ett helt kapitel om vad självsuggestion är och hur det går till, så vill du veta mer om det är det bara att söka på det på sidan så får du fram det. I den sammanfattningen finns också en instruktion om hur du kan göra för att omvandla dina önskningar till verklighet.)

 

För att få denna “radiostation” att fungera behöver du bara tänka på 3 saker;

  1. Det undermedvetna
  2. Den skapande fantasin (det har jag också sammanfattat mer om i kapitlet om fantasin.)
  3. Självsuggestion.

 

Människan har i alla tider förlitat sig på sina fysiska sinnen och koncentrerat sin kunskap till fysiska föremål som man kan ta på, se, höra, känna eller smaka på. Men nu går vi in i en period då vi kan lära oss något om alla de krafter som är ogripbara och som ständigt omger oss. “Sist men inte minst, förstår människan, trots sin fina kultur och bildning, lite eller inget om den största av alla krafter, nämligen den ogripbara kraften Tanke.”

 

Hill berättar vidare att han och 2 kollegor till honom har utvecklat en metod för att få hjärnor att samarbeta; man sätter sig ner tillsammans, ringar in problemet och fokuserar på att gemensamt tänka ut en lösning. Tänkandet som sker tillsammans gör hela jobbet. (Jag har skrivit mer om detta i sammanfattningen som handlar om hjärntrusten, så vill du veta ännu mer om detta så sök efter den sammanfattningen.)

 

Alla kapitlen i boken, tillsammans, ger dig den berömda Carnegie-formeln som har gjort att så många som läst boken har lyckats med att uppnå sina drömmar.

Tidigare inlägg om denna bok:

Början på detta inlägg

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

Kapitel 9 Uthållighet

Kapitel 10 Hjärntrustens styrka

Kapitel 11 Det undermedvetna

 

Nästa kapitel som jag kommer att sammanfatta heter “Det sjätte sinnet – dörren till visdomens tempel”. Det låter spännande tycker jag, vad tycker du?

 

Ha en fortsatt underbar dag underbara du!

/Mona

PS. Frontbild av Daniel Hjalmarsson on Unsplash