Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta det 9:e steget mot framgång; Hjärntrustens styrka, det 10:e kapitlet ur “Tänk rätt bli framgångsrik” av Napoleon Hill.

Har du missat dom tidigare inläggen om denna bok så kan du klicka på länkarna under.

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

Kapitel 9 Uthållighet

 

Om du inte har tillräckligt med styrka för att genomföra de planer du har satt upp är det strunt samma med alltihop. “Styrka kan definieras som “organiserad och intelligent styrd kunskap“. Styrka i den mening som ordet här får, syftar på organiserad ansträngning, tillräcklig för att få dina önskningar att förverkligas. Organiserad ansträning åstadkommer du genom att samordna 2 eller flera människor som gemensamt arbetar för ett klart mål i fullständig harmoni med varandra.” För det krävs styrka både att lyckas och för att bibehålla det man åstadkommit.

 

Källorna till “organiserad kunskap” är 3 stycken:

1.Den obegränsade intelligensen. Hur man kan ta den i anspråk skrevs det om i kapitlet den kreativa fantasin

2.Samlad erfarenhet. Den samlade erfarenheten som människan har, finns i bland annat i böcker, tidningar och kurser.

3.Experiment och forskning. Det är helt enkelt det man måste göra när den samlade erfarenheten inte finns; då måste man själv ta reda på hur saker och ting förhåller sig.

 

Hill menar på att man kan skaffa sig kunskap genom dessa 3 källor och att den sedan kan förvandlas till styrka genom att man organiserar den i form av en klar målsättning och som sedan blir en konkret handlingsplan. Är då mycket som man måste ta reda på, göra upp planer för och agera på räcker det helt enkelt inte med en person för att lyckas. Det är då som hjärntrusten kommer in.

 

Hjärntrust är en konstigt ord tycker jag, det engelska ordet mastermind-grupp låter mycket bättre och jag vet då plötsligt mycket mer om vad det är än vad en hjärntrust handlar om.

 

En hjärntrust/mastermind-grupp är; “Samordning av kunskapen och ansträngningen hos 2 eller flera personer i harmoni och som har ett gemensamt mål. 

 

Hjärntrusten har två funktioner;

  1. En ekonomisk;Vem som än omger sig med goda rådgivare kan lyckas i affärer med hjälp av det stöd och samarbete som den hängivna Hjärntrusten ger.
  2. En psykisk; det handlar om det nya som man kan lyckas komma på tillsammans när man jobbar mot samma mål i total harmoni, det som en person inte kan komma på själv. Man kan tillsammans, med gemensamt tankearbete, skapa en helt ny tankeenergi som i sin tur kan skapa ny kunskap som i sin tur kan skapa nya planer och nya ageranden som gör att man kan nå sina mål.

Hill skriver vidare att om du skulle studera människor som antingen blivit mycket framgångsrika eller måttligt lyckade, kommer du att upptäcka att de alla har använt sig av hjärntrustens principer, medvetet eller omedvetet.

 

När 2 eller flera människor arbetar tillsammans i harmoni mot ett gemensamt mål, blir de mottagliga genom gruppen för att utnyttja den outtömliga källa som den obegränsade intelligensen innebär. Den är den största källan till styrka och kraft. Det är den källa alla genier och alla stora ledare utnyttjar, oavsett om de vet det eller inte.”

 

Hill skriver också att de andra 2 källorna till kunskap är nödvändiga för att nå styrka men att de inte alltid går att lita på, därför är det hjärntrusten som är den viktigaste källan till styrka.

Tidigare inlägg om denna bok:

Början på detta inlägg

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

Kapitel 9 Uthållighet

 

I de kommande kapitlen, ur boken “Tänk rätt bli framgångsrik”, kommer Hill att ta upp hur man bäst utnyttjar den obegränsade intelligensen. Så om du vill läsa vidare mina sammanfattningar är det bara att hänga på.

 

Ha en underbar påsk underbara du, oavsett om du firar påsk eller inte så önskar jag dig underbara dagar med förhoppningsvis vackert vårväder!

/Mona

 

PS1. Vill du köpa ett eget exemplar av boken “Tänk rätt bli framgångsrik” kan du göra det här: Adlibris

PS2. Frontbilden är av Casper Aprikatis on Unsplash