Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta det 7:e kapitlet,  det är det 6:e steget mot framgång och handlar om organiserad planering, i att bli rik 

I 2:a kapitlet skrev Hill om 6 praktiska steg i förverkligandet av dina önskningar, se det inlägget om du vill veta vilka det är, ett av dessa steg är att forma en klar, praktisk plan.

Har du missat dom tidigare inläggen om denna bok så kan du klicka på länkarna under.

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

 

Hill skriver att du nu, i kapitel 7, ska få instruktioner i hur man bygger upp en plan som fungerar:

 

“A. Slå dig samman med en grupp människor, så många du behöver för att kunna skapa och förverkliga din plan. Använd dig av Hjärntrusten som beskrivs i ett senare kapitel. Följ instruktionerna till punkt och pricka. Det är mycket viktigt!

B. Innan du inlåter dig med Hjärntrust-gruppen, slå fast vilka fördelar och egenskaper du kan erbjuda människorna i gruppen som en ersättning för de som ställer upp. Ingen arbetar någon längre tid utan ersättning av något slag. Ingen intelligent människa förväntar sig att någon annan skall arbeta utan en skälig ersättning i form av pengar eller annat.

C. Träffa din grupp åtminstone 2 gånger i veckan till dess ni tillsammans har gjort upp en plan för hur du skall lyckas.

D. Se till att det råder fullständig harmoni mellan dig och alla de som ingår i gruppen. Följer du inte detta, riskerar du helt att misslyckas. Principen med Hjärntrusten fungerar aldrig om det inte råder total harmoni mellan medlemmarna i gruppen.”

 

 

Jag har valt att citera hela ovanstående stycke eftersom det är väldigt svårt att sammanfatta utan att det blir annan betydelse av det hela.

 

 

Han påtalar ytterligare att man ska komma ihåg;

 

 • Nu har du påbörjat något av största vikt för din framtid och för att vara helt säker på att lyckas måste du se till att dina planer är felfria.
 • Den erfarenhet, medfödda begåvning, utbildning och fantasi som andra har måste du ta tillvara; lär av andra och deras misstag och framgångar så du själv inte behöver göra om samma misstag.

“Misslyckas första planen, så gör en ny!”

 

Fungerar inte den heller så gör en ny, och en ny och… ja ni fattar. Håll sedan på till den dag du lyckas. De som misslyckas är de som ger upp!

 

 

Hill rekommenderar att man ska skriva ner följande och sätta upp någonstans där du ser den ofta; En vinnare förlorar aldrig och en förlorare vinner aldrig. Så att du aldrig aldrig ger upp!

 

Praktiskt taget alla som har skapat sig en förmögenhet började med att sälja personliga tjänster eller idéer. “Vad kan annars en som helt saknar fasta tillgångar erbjuda i gengäld för pengar?”

 

Här kommer nu en hel del råd för att kunna bli en bra säljare av personliga tjänster och idéer:

 

Du måste bli en bra ledare! För att bli en bra ledare måste du utveckla vissa egenskaper 11 stycken är de viktigaste.

 

Hill skriver mer detaljerat och vill du läsa mer om det får du som sagt läsa boken, jag har bara skrivit ner själva egenskaperna:

 

 1. Osvikligt självförtroende.
 2. Självkontroll.
 3. Utpräglad rättskänsla.
 4. Beslutsamhet.
 5. Beslutsamma planer.
 6. Vanan att göra mer än vad man får betalt för.
 7. Vänlig personlighet.
 8. Sympati och förståelse.
 9. Behärska detaljerna.
 10. Viljan att ta ansvar.
 11. Samarbetsförmåga.

 

Om du ska bli en framgångsrik ledare måste alltså ditt ledarskap byggas på gillande!

Här kommer även en lista på de 10 vanligaste orsakerna till ett misslyckat ledarskap.

Hill skriver mer detaljerat och vill du läsa mer om det får du som sagt läsa boken, jag har bara skrivit ner själva orsakerna:

 1. Oförmåga att organisera detaljer.
 2. Oförmåga att ödmjukt hjälpa.
 3. Att förvänta ersättning för det man vet, istället för det man gör med det man vet.
 4. Rädsla för konkurrens från de som man har under sig.
 5. Brist på fantasi.
 6. Själviskhet.
 7. Otålighet.
 8. Illojalitet. Det är denna egenskap som gör att de flesta misslyckas med sina liv enligt Hill.
 9. Överdriven auktoritet.
 10. Titelsjuka; att man vill framhäva sig själv och sina egna framgångar framför andra.

Hill skriver vidare att det räcker att ha en av dessa egenskaper för att man ska misslyckas.

 

I kapitlet finns även med när och hur man söker jobb, hur man skriver en meritlista och hur man får just det arbetet man vill ha, men det är för mig inte lika intressant så vill du veta mer om det får du läsa boken själv.

 

Det som däremot är högaktuellt idag är det avsnitt som handlar om att sälja dig själv; “För att kunna sälja sig och sina tjänster effektivt, måste man tillämpa KKK-formeln, vilken innebär Kvalitet, Kvantitet och Känsla. Kom ihåg KKK-formeln, men framför allt, tillämpa den som en vana!”

 

KKK-formeln innebär:

 1. Kvalitet på den tjänst du erbjuder.
 2. Kvantitet innebär att du ger mesta möjliga av dina tjänster. Ju mer service du ger, desto bättre blir du på att tjäna andra och det är det som avgör din förmögenhet; ju mer eftertraktad service du ger till så många som möjligt, desto mer pengar kommer du att tjäna.
 3. Känsla; du ska uppföra dig på ett behagligt och harmoniskt sätt för att kunna samarbeta bättre med hela din omgivning.

Hill sammanfattar ovanstående;

 

“Kvalitet och kvantitet räcker inte enbart för att sälja dina tjänster. Ditt uppförande, den anda i vilken du erbjuder dina tjänster, är avgörande för den ersättning du får och längden på din anställning.”

 

Din största tillgång är din begåvning! Din begåvning kan aldrig sjunka i värde.

 

Hill beskriver att 98% av flera tusen människor han har studerat misslyckas och han har sammanställt en lista på de 30 viktigaste orsakerna till att man misslyckas: Hill skriver mer detaljerat och vill du läsa mer om det får du som sagt läsa boken, jag har bara skrivit ner själva orsakerna:

 

 1. Ärftlig belastning, handlar om låg begåvning.
 2. Brist på klar målsättning.
 3. Brist på ambition.
 4. Otillräcklig utbildning och kan lätt åtgärdas.
 5. Brist på självdiciplin.
 6. Dålig hälsa.
 7. Olycklig uppväxt, syftar främst på att man har lärt sig oärlighet.
 8. Senfärdighet, att man aldrig kommer till skott utan väntar på rätt tillfälle, vilket aldrig kommer komma och då kommer den heller aldrig igång.
 9. Brist på uthållighet.
 10. Negativ personlighet.
 11. Okontrollerad längtan att få saker för ingenting.
 12. Brist på beslutsamhet.
 13. En eller flera av de 6 huvudsakliga rädslorna. De kommer att beskrivas i ett senare kapitel.
 14. Val av fel livspartner.
 15. Överdriven försiktighet.
 16. Val av fel affärsförbindelser; välj en arbetsgivare det är värt att bli påverkad av.
 17. Vidskepelse och fördomar; är former av rädslor och okunnighet.
 18. Val av fel yrke; ingen står i längden ut med att göra något de inte gillar.  
 19. Brist på koncentration på en sak.
 20. Okontrollerat slösande; att ha sparade pengar ger en trygghetskänsla.
 21. Brist på entusiasm.
 22. Intolerans; att ha förutfattade meningar.
 23. Omåttlighet; att äta eller dricka för mycket.
 24. Bristande samarbetsförmåga.
 25. Att skaffa sig makt på andras bekostnad.
 26. Medveten oärlighet.
 27. Egoism och fåfänga.
 28. Att gissa istället för att veta; att ta reda på fakta är a och o.
 29. Brist på pengar; handlar främst om att man inte har en buffert i ett nystartat företag för att hantera misstag och som en grund att stå på tills dess man har kommit igång.
 30. Den här punkten är ägnad åt en själv; vad har orsakat dina tidigare misslyckanden?

“Lär känna dig själv!” är enligt Hill en av de äldsta förmaningarna.

 

“Du måste känna till alla dina svagheter så att du kan överbrygga dem eller förinta dem helt. Du måste känna din styrka så att du kan visa den när du säljer dig själv. Lära känna sig själv kan man bara genom exakt analys.”

 

Kapitlet avslutas med ett frågeformulär för personlig inventering som författaren rekommenderar att man gör vid årets slut:

 

 1. Har jag nått det mål jag satte upp vid årets början? (Du ska ha ett årsmål och ett livsmål.)
 2. Har jag gjort så gott jag har kunnat eller skulle jag ha kunnat göra ännu bättre ifrån mig?
 3. Har jag gjort så mycket jag någonsin kan?
 4. Har jag uppfört mig på ett harmoniskt och samarbetsvilligt sätt vid alla tillfällen?
 5. Har jag tillåtit mig att skjuta upp saker och ting till nackdel för min effektivitet och i så fall i hur stor utsträckning?
 6. Har jag utvecklat min personlighet och i så fall hur?
 7. Har jag varit uthållig nog att genomföra mina planer till slut?
 8. Har jag fattat beslut snabbt och definitivt vid alla tillfällen?
 9. Har jag tillåtit någon eller några av de 6 rädslorna att påverka min effektivitet?
 10. Har jag varit överdrivet försiktig eller oförsiktig?
 11. Har mitt förhållande till mina medmänniskor varit angenämt eller otrevligt? Om förhållandet har varit otrevligt, har det då helt eller delvis berott på mig?
 12. Har jag förlorat något av min energi genom brist på koncentration eller ansträngning?
 13. Har jag varit tolerant i alla frågor?
 14. I vilket avseende har jag förbättrat min förmåga att hjälpa andra?
 15. Har jag varit återhållsam i alla mina vanor?
 16. Har jag uttryckt, öppet eller i hemlighet, någon form av egoism?
 17. Har jag uppträtt så mot mina medmänniskor att de har fått respekt för mig?
 18. Har mina åsikter och beslut baserats på gissningar eller exakta tolkningar av fakta?
 19. Har jag följt vanan att planera min tid, mina kostnader, min inkomst och har jag varit försiktig i dessa budgetar?
 20. Hur mycket tid har jag ägnat åt olönsamma saker på bekostnad av nyttigare saker att göra?
 21. Hur skall jag planera om min tid så att jag blir mer effektiv under det kommande året?
 22. Har jag gjort något som stred mot ditt samvete?
 23. I vilket avseende har jag gjort mer än jag behövde göra för den ersättning jag får?
 24. Har jag varit orättvis mot någon och i så fall på vilket sätt?
 25. Om jag skulle ha köpt mina egna tjänster under året som gått, skulle jag då ha varit nöjd med mitt köp?
 26. Har jag valt rätt bana? Om inte, varför?
 27. Har den som köpt mina tjänster blivit nöjd och om inte, varför?
 28. Var står jag för närvarande i min karriär? Gör denna uppskattning rättvis och öppenhjärtlig. Låt någon som är modig nog att vara ärlig kontrollera dina svar.

Supermycket att sammanfatta och supermycket att smälta, men också superviktiga råd att följa! Jag ska försöka ta in allt detta och fortsätta att sträva för att utveckla mig själv och mitt liv; all denna information har hjälpt så många innan mig och kan jag också dra nytta av detta så är det värt att sätta sig in i. Vad tycker du?

 

Tidigare inlägg om denna bok:

Början på detta inlägg

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1.Om du vill läsa om hur mycket denna bok har betytt för en av mina största förebilder kan du läsa om det här i en annan blogg, klicka på länken; https://startgettingrichblog.wordpress.com/2016/05/15/think-and-grow-rich-success-story-bob-proctor/

PS2. . Om du vill köpa boken Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill kan du köpa den här från Adlibris, klicka här

PS3.Frontbild av Emma Matthews on Unsplash