Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att delge dig Brendon Burchards 4 tips för att vara mer närvarande.

 

Brendon Burchard och hans team har i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika, men även hur de håller sig kvar där, så han vet vad han pratar om. Det de kom fram till har han skrivit om i bestsellern High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Länk till att få boken gratis finns längre ner.

 

Han har även skrivit andra bestsellers som handlar om bland annat motivation; The Motivation Manifesto, länk till att få boken gratis finns längre ner, och de 10 saker i livet som fyller på oss och ger oss underbara liv; The Charge.

 

Han är inte bara bestseller-författare, utan också High Performance Trainer och en av världens mest eftertraktade föreläsare.

 

De flesta har idag förstått att vara närvarande, vara mindful, är ett sätt att vara som skapar mer lugn, inre frid och lycka, men hur gör man för att bli det? Särskilt när det finns så mycket distraktion i vårt samhälle idag.

 

Det är så många av oss idag som lever i ständiga fällor av reaktioner, som hela tiden bara reagerar på det som händer dem eller runt omkring, utan att ens reflektera över om vare sig de själva eller dess omgivning mår bra av de reaktioner som de uttrycker med det de säger eller gör. Och de känner sig inte centrerade, fridfulla eller närvarande i nuet, men det krävs träning för det i vår moderna värld när vi ständigt omges av saker som kan distrahera oss.

Vad kan vi göra för att bli mer närvarande i nuet?

 

1. Börja att lära dig att observera var du är

 

Börja att iaktta hur miljön runt omkring dig ser ut, låter, luktar, smakar (om det nu finns något naturligt att smaka på :-D) och känns.

 

Börja att använda dig av dina sinnen för att helt enkelt leva mer i nuet. Aktivera dina sinnen fullt ut, medvetet, för att helt enkelt bli mer närvarande i varje nu.

Hur ser det ut där du befinner dig just nu?

Hur låter det?

Hur luktar det?

Äter eller dricker du något just nu, hur smakar det?

Hur känns det?

Utanpå kroppen?

Inuti? Varför?

2. Börja att lära dig att observera hur du är

 

Börja att iaktta hur du interagerar med andra människor.

Hur gör du med din kropp i olika situationer?

Hur andas du?

Hur känner du dig?

Ju mer medveten du blir om din egen kropp och dina känslor desto mer medveten blir du om hur det påverkar hur du interagerar med andra människor.

Hur är jag i detta förhållande med denna person?

Hur beter jag mig med hen?

Hur pratar jag med männsikor runt omkring mig?

Hur låter jag enligt dem, tror jag?

Om du börjar att observera dig själv i olika situationer gör dig mer närvarande. Det gör också att du över tid blir mer medveten och avsiktlig i dina ageranden.

 

Ju mer du observerar dig själv, desto mer ser du hos dig själv som du inte gillar; “Åh fy, jag gillar inte alls så som jag pratar med hen.” “Jag gillar inte alls hur jag känner mig, alltid orolig eller negativ.”

 

All förändring börjar med en medvetenhet och om vi inte observerar oss själva kan vi inte ens bli medvetna om hur vi är vare sig mot oss själva eller andra.

 

3. Börja att lära dig att observera impulserna till dina tankar

 

Många gånger i dagens samhälle är de första impulserna till våra tankar inte så hälsosamma, de har med rädsla och saker vi kan bli upprörda för och för många kommer de tankarna per automatik. Ta då ett djupt andetag och slappna av.

 

Distansera dig från alla intryck genom att blunda, ta ett ytterligare djupt andetag och fokusera medvetet på att bli medveten om vad det är du vill, vad skulle göra positiv skillnad här och hur skulle mitt högre jag reagera här?

 

Genom att börja fråga dig själv om hur den bästa versionen av dig själv skulle agera i just denna situation gör att du blir mer medevetet närvarande.

Det handlar inte om att ge dig själv skuldkänslor om hur du beter dig, utan att få dig själv att växa som människa. Det handlar om att agera mindre impulsstyrt och mer medvetet.

 

Det impulsstyrda är ofta egocentriskt och negativt fokuserat, det har varit våra förfäders överlevnadsmekanismer, men i dagens samhälle när vi inte hela tiden måste fokusera på att överleva, gör det att vi beter oss egoistiskt och otrevligt mot andra.

 

Vi lever i sociala kontexter och måste ta fullt ansvar för hur vi beter oss mot andra, och det kan vi bara göra om vi kan tämja vårt sinne och inte bara reagera per automatik.

 

Ditt högre jag har en inre styrka och en inre trygghet som vårt “automatiska jag” saknar. Våra automatiska jag reagerar utifrån saker och situationer som vi många gånger har upplevt som hemska eller på annat sätt jobbiga och vill försvara oss mot liknande situationer igen, oavsett om det är sannolikt att det skulle kunna ske igen. Det styrs av rädsla, ilska, ånger, skuld och skam.

 

Vårt högre jag styrs av kärlek, respekt, visdom och empati och beronede på om du låter ditt högre jag eller ditt automatiska jag bestämma dina ageranden, så kommer dina resultat i livet bli mycket olika.

 

4. Börja att meditera

 

Du kommer aldrig att kunna observera dina tankar bättre än när du mediterar.

 

Sätt eller lägg dig bekvämt. Blunda. Andas djupt och hör dina tankar, men låt dem bara komma in och passera. Engagera dig inte i dem. Döm dem inte, bara iaktta dem. Försök att skapa lite tomrum i sinnet, så att alla ljud och tankar så småningom kan passera utan att få dig att reagera på dem.

 

Ju längre du sedan mediterar i livet desto mer kan du medvetet skapa en tidsrymd där du hinner tänka efter medvetet istället för att bara reagera på din miljö.

Meditation får dig dessutom att reducera dina stresshormoner omedelbart, får dig att få mer självkontroll i livet och du får en mer positiv syn på livet i stort, och det får dig att reagera på ett mer närvarande sätt.

 

Jag kan verkligen rekommendera att börja meditera om du inte redan gör det. Jag har mediterat i över 4 år nu och det är något som jag aldrig kommer att sluta med för det ger mig så otroligt mycket sinnesfrid. För att det ska ge mig allra mest använder jag guidade meditationer där någon pratar och leder mig i min meditation, annars har jag svårt att styra mina tankar åt rätt håll. Under ganska lång tid har min favorit varit Tony Robbins Morning Priming. Klicka på länken för att prova själv; https://www.youtube.com/watch?v=EXbUFgqjMdk

 

Sammanfattning;

Vad kan vi göra för att bli mer närvarande i nuet?

  1. Börja att lära dig att observera var du är

  2. Börja att lära dig att observera hur du är

  3. Börja att lära dig att observera impulserna till dina tankar

  4. Börja att meditera

 

OBS! För att du ska inte missa några nya inlägg kan du acceptera att vi skickar pushmeddelanden, så får du upp en länk direkt i din webbläsare när ett nytt inlägg har gjorts och du kan då gå direkt till det nya inlägget.

 

Tills vi hörs igen; ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida; https://brendon.com/

PS2. Vill du få Brendon Burchards senaste bok High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way, helt gratis, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor, klicka på länken https://brendon.mykajabi.com/p/hph-book-step-1

 

PS3. Vill du få boken The Motivation Manifesto helt gratis! Klicka på länken, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor; http://brendon.mykajabi.com/p/motivationmanifesto

 

PS4. Vill du köpa boken The Charge, klicka på länken;  The Charge

 

PS5. Vill du själv se på detta videoklipp, klicka på länken; https://www.youtube.com/watch?v=aZ2OuDI5k-M&t=250s

 

PS6. Frontbild av Lina Trochez on Unsplash; https://unsplash.com/photos/ktPKyUs3Qjs