Välkommen underbara du!

Mitt syfte med detta inlägg är att skriva lite om vad Brendon Burchards webbkurs Transformation Week handlade om. Kursen gick ut på att få rätt fokus för att kunna sätta mål och uppnå dem 2019. Nedan finns några länkar för att bland annat komma åt en av ljudfilerna till kursen och den första videon från kursen ligger på Youtube. Det här är en sammanfattning av hela kursen.

Brendon Burchard och hans team har bland annat i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika, men även hur de håller sig kvar där, så han vet vad han pratar om. Det de kom fram till har han skrivit om i bestsellern High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Länk till att få boken gratis finns längre ner.

Han har även skrivit andra bestsellers som handlar om bland annat motivation; The Motivation Manifesto, länk till att få boken gratis finns längre ner, och de 10 drivkrafter i livet som fyller på oss och ger oss underbara liv; The Charge.

Han är inte bara bestseller-författare, utan också High Performance Trainer och en av världens mest eftertraktade föreläsare.

Transformation Week, eller om man ska försöka att översätta det till svenska så blir det ungefär förvandlingsveckan, och det var det denna kurs handlade om; att få sig själv att göra en förvandling till det bättre ;-D.

Brendon började med att klargöra att det finns bara två saker som kan göra att man får till en förändring i sitt liv;

1. Antingen så inträffar det något nytt i ens liv, utifrån, och som gör att livet, och framför allt man själv förändras. Det kan vara både positiva och negativa saker.

2. Eller så kommer det något nytt inifrån dig; du får en ny insikt eller en ny idé som gör att du själv vill förändras och som sedan leder till själva förändringen.

Eftersom det är lättare att kontrollera det som kommer inifrån dig själv är det det som Brendon fokuserar mest på under denna vecka.

I del 1, av 7, av webbkursen Transformation Week av och med Brendon Burchard tog han upp en tankemodell Primary Aspiration Theory för att man ska kunna få en helhetssyn på vad livet går ut på, för att kunna sätta mål inom alla viktiga områden i livet;

  • Vi vill alla vara stolta över oss själva, vara i enighet med vårt sanna jag och ha mycket energi.
  • Vi vill alla ha djupa och omhändertagande relationer, åt båda håll.
  • Vi vill alla skapa saker som gör oss levande och som gör skillnad i världen.
  • Vi vill alla känna att vi blir bättre och att det känns bättre.

Brendon hävdar att ovanstående saker summerar allt vi vill ha i våra liv! Om du inte vet vad du vill i livet blir det omöjligt att leva livet på det sätt som just du blir lycklig av, och det är det som livet går ut på; att göra det man blir lycklig av och utvecklas till sitt sanna bästa jag.

När du är ambitiös, vet vad du vill och tar kommandot över att du är i enighet med ditt högre jag, att du är fulladdad, att du har djup kontakt med andra, att du tar hand om andra och andra tar han om dig, att du är kreativ och bidrar, att du växer och berikar varje nu; ja det är då ALLT förändras, enligt Brendon Burchard!

Han tar även upp visionscirkeln, ett verktyg för att ta reda på vad det är man ska syssla med för att må bra i livet och bidra i världen på bästa sätt för en själv. Passion, behov, livsstil och umgänge är de punkter som tillsammans behöver övervägas för att få syn på sitt “kall”.

Del 2 handlade om att skapa energi. Vi “har” inte bara energi, vi måste skapa energin och känslorna vi vill uppleva i livet. Vi måste ta hand om oss själva så att vi har den fysiska energin så att vi mår bra och är friska. Vi måste medvetandegöra våra intentioner och öka vår disciplin för att kunna öka vår energi.

Det finns fem områden när det gäller att skapa mer energi för att vi ska kunna få ut maximalt av livet;

1. Sinne

2. Kropp

3. Uppdrag/Kall

4. Relationer

5. Miljöerna du skapar runt omkring dig

Del 3 handlade om att du behöver öka din självdisciplin, som är helt nödvändigt för att du ska kunna nå dina mål i livet. Du behöver;

1. Ha bra mål och göra dem förknippade med din identitet.

2. Ha ett ämne som du är besatt av, som driver dig framåt.

3. Utveckla en pliktkänsla för det du vill göra.

4. Ge dig själv sociala deadlines för att verkligen leverera.

Del 4 handlade om att du behöver vara produktiv för att nå dina mål. Du bör;

  • Fokusera på det du kan göra för andra. Du fastnar då inte i egoistiska, självcentrerade tankar och mönster utan får saker gjorda eftersom det gynnar andra.
  • Ha dagliga vanor som får dig att fokusera på det du vill uppnå i livet och varför, annars tar lathet och bekvämlighet över och det bidrar på sikt till olycka och bitterhet.
  • Vara en ständig förbättrare, inte en perfektionist. En perfektionist är ineffektiv för att den vill att allt ska vara perfekt innan den levererar, medan en ständig förbättrare är produktiv och vet att något måste bli klart och levererat innan det kan göra någon som helst nytta. Den vet också att allt kan förbättras, men att själva levererandet är det viktigaste, inte att förfinandet drar ut på tiden.

Del 5 handlade om dödlighetsmotivationen; “Jag vill leva ett bra liv!” + viljan att vara en förebild; “Jag vill vara en förebild i allt jag gör!” = Det är då det händer, din förvandling, det är då du får den motivation som gör att du gör nya och medvetna val!

När du har förstått att du inte kommer att leva för evigt, att varje stund räknas, och att du hela tiden blir bedömd, som person, utifrån dina ageranden, inte dina intentioner, det är då du börjar bli medveten om hur du agerar och medvetet styr dina tankar, dina känslor, din kropp och dina ageranden mot det du vill uppnå och den du verkligen vill vara.

Del 6 handlade om mod. För att du ska utveckla verkligt mod behöver du;

1. Fira dina små vinster

2. Vara modig ofta

3. Be om specifik hjälp, och gärna när det redan går bra för att få absolut bästa resultat

4. Fokusera på vad du kan göra för andra

5. Komma ihåg att ditt verkliga mod är kopplat till servicen du kan bidra med i världen, inte till någon speciell styrka hos dig själv

Del 7 handlade om att du behöver känna en förpliktelse, ett åtagande, på något sätt, mot dig själv, dina nära och kära eller mot målen själva, för att du ska lyckas med en förvandling och klara av att uppnå dina mål. Du ger inte upp eftersom det är en förpliktelse att göra det du vill.

För att känslan av förpliktelse/åtagande ska infinna sig och hålla i sig behöver du;

1. Vara tålmodig

2. Ha något som triggar förpliktelsen/åtagandet; påminnelser

3. Vara konsekvent

4. Ha en mentor och/eller en coach

Sammanfattning:

För att du ska få till en förvandling, en större förändring, i livet behöver du;

1. Veta vad du vill få ut av livet och vem du vill bli

2. Skapa tillräckligt med energi för att kunna genomföra dina planer

3. Öka din självdisciplin, så att du verkligen behåller fokus

4. Vara produktiv, göra det du behöver göra för att nå dit du vill

5. Ta vara på livet och vilja vara en förebild, för att utnyttja tiden väl och inspirera andra

6. Vara modig och inte vika ner sig för sina rädslor

7. Känna en förpliktelse/åtagande på något sätt för att behålla motivationen

OBS! För att du ska inte missa några nya inlägg kan du acceptera att vi skickar pushmeddelanden, så får du upp en länk direkt i din webbläsare när ett nytt inlägg har gjorts och du kan då gå direkt till det nya inlägget.

Snart kan du även prenumerera på bloggen via e-mail :-D. E-boken som du får som en gåva när du börjar prenumerera på bloggen är inlämnad för korrekturläsning. 😀

Tills vi hörs igen; ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Det sista ljudklippet finns än så länge att ladda ner på The Brendon Show https://brendon.com/podcast/ .

PS2. Den första videon finns än så länge på Brendons Youtubekanal; https://www.youtube.com/watch?v=1aCBLE7pL4s&t=12s

PS3. Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida; https://brendon.com/

PS4. Vill du få Brendon Burchards senaste bok High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way, helt gratis, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor, klicka på länken https://brendon.mykajabi.com/p/hph-book-step-1

PS5. Vill du få boken The Motivation Manifesto helt gratis! Klicka på länken, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor; http://brendon.mykajabi.com/p/motivationmanifesto

PS6. Vill du köpa boken The Charge, klicka på länken; https://www.adlibris.com/se/sokq=the+charge%3A+activating+the+10+human+drives+that+make+you+feel+alive

PS7. Frontbild av  Evie Shaffer on Unsplash

#transfomationweek

#brendonburchard

#underbartliv