Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att sammanfatta det 8:e steget mot framgång; uthållighet, det 9:e kapitlet ur “Tänk rätt bli framgångsrik” av Napoleon Hill.

Har du missat dom tidigare inläggen om denna bok så kan du klicka på länkarna under.

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

 

En nödvändig egenskap man måste ha för att kunna förvandla en önskan till verklighet är uthållighet, för bristen på uthållighet är en av de verkliga orsakerna till att människor misslyckas. Denna brist är dessutom något som alla har, men som tur är kan man bli av med den genom ansträngning.

 

Utgångspunkten är önskan. Om du har brist på uthållighet kan du kompensera det med att få din önskan att bli ännu mer intensiv och på så sätt ökar du din uthållighet. Hill återkommer igen till de 6 stegen han berättade om i kapitel 2, se det inlägget för mer information, och menar på att den kraft du lägger ner på dem klart kommer att visa hur mycket ellet lite du verkligen är villig att satsa för att lyckas. Han säger också att om du följer instruktionerna i kapitlen om Styrka, Självsuggestion och skaffar dig en Hjärntrust kommer du att få den hjälp du behöver för att bygga upp din uthållighet. (Om du inte riktigt förstår vad jag menar får du läsa mer i de tidigare inläggen där jag sammanfattat kapitlen innan.)

 

Du behöver också bli “pengamedveten” istället för “pankmedveten”, det vill säga du måste medvetet börja söka och uppmärksamma det du vill ha mer av; om du ständigt fokuserar på att du är pank kommer du att hitta bevis för det. Men om du medvetet börjar att söka och uppmärksamma att du har pengar och kan skapa fler sätt att tjäna pengar på, är det det du kommer att hitta bevis för. Och om du då inte har uthållighet i det du gör för att ändra det kommer du att bli besegrad innan du ens börjat.

 

Med uthållighet, koncentrerad ansträngning och målmedvetenhet kommer du steg för steg för steg att lyckas! Det verkar som om de som har en önskan först måste bevisa att de har det som krävs för att lyckas innan de blir rikligt belönade, för belönade bli de! Och den största belöningen av alla är att de får vetskapen om att det ligger ett frö till framgång i varje motgång; det handlar bara om att se det och dra nytta av det!

 

Uthållighet är något som kan tränas upp eftersom det består av olika egenskaper. Några av dessa är;

A. Målmedvetenhet. Att veta vad man vill är det första och kanske det viktigaste steget mot en utvecklad uthållighet. Ett starkt motiv får en att överbrygga många svårigheter.

B. Önskan. Det är relativt lätt att vara och förbli uthållig när man har en innerlig önskan.

C. Självförtroende. Om man tror på sin förmåga att genomföra det man förutsatt sig att lyckas med, är det lättare att vara uthållig. Självförtroendet bygger du upp med de principer som beskrevs i avsnittet om självsuggestion.

D. Bestämda planer. Organiserade planer, även om de är både svaga och opraktiska, uppmuntrar uthålligheten.

E. Verklig kunskap. Om man vet av erfarenhet och observation att ens planer är sunda, uppmuntras uthålligheten. Att gissa i stället för att veta, bryter ned uthålligheten.

F. Samarbete. Sympati och förståelse och lyckligt samarbete med andra, utvecklar uthålligheten.

G. Viljestyrka. Vanan att koncentrera sina tankar på att bygga upp planer som syftar mot ett visst mål, leder till uthållighet.

H. Vanan. Uthållighet är det direkta resultatet av vanor. Hjärnan absorberar och blir en del av de dagliga erfarenheter som den matas med. Rädsla, den värsta av alla fiender, kan effektivt botas genom att man tvingar sig att regelbundet visa sitt mod.”  (Jag valde att citera Hill eftersom det kändes viktigt att ingenting lämnades ute.)

 

För att få koll på just var dina egna svagheter ligger, för dessa svagheter måste övervinnas för alla som vill lyckas, kommer en checklista här;

“1. Oförmåga att inse och klart beskriva vad man vill.

2. Senfärdighet, med eller utan orsak, vanligtvis kopplat till en oändlig rad ursäkter och alibin.

3. Bristande intresse för att skaffa sig specialkunskap.

4. Obeslutsamhet, ovanan att alltid slingra sig undan i stället för att ta tag i problemen, vanligtvis också kopplat till ursäkter.

5. Ovanan att skaffa sig ursäkter för att slippa lösa problem i stället för att göra en klar plan på hur problemen skall lösas.

6. Självgodhet. Det finns knappast något botemedel för denna egenskap och knappast något hopp för dem som lider av åkomman.

7. Likgiltighet som vanligtvis yppar sig i form av att man kompromissar i alla lägen, i stället för att bemöta motståndet och bekämpa det.

8. Ovanan att skylla sina egna misstag på andra och betrakta ofördelaktiga omständigheter som ofrånkomliga.

9. Sviktande vilja som visar sig i valet av motiv som leder till handling.

10. Egenskapen och kanske vanan att alltid ge upp vid det första tecknet på motstånd. Ofta baserat på en eller flera av de 6 rädslorna.

11. Brist på ordnade planer, nedskrivna så de kan analyseras.

12. Oförmågan att fånga idéer och chanser i flykten.

13. Att önska i stället för att vilja.

14. Vanan att kompromissa med fattigdomen i stället för att sikta på rikedom. Allmän avsaknad av ambitionen att vara, att göra, att äga.

15. Att jaga genvägar till framgång, att försöka få utan att ge, vanligtvis illustrerat av spel och “smarta” affärer.

16. Rädsla för kritik, oförmåga att göra upp planer och sätta dessa i verket, beroende på vad andra tycker och tänker. Denna svaghet borde egentligen ligga först på listan, eftersom den vanligtvis hör hemma i det undermedvetna, där dess existens inte uppmärksammas. Se vidare De 6 rädslorna.” (De 6 rädslorna kommer att sammanfattas i det kapitlet som de finns med i.)

 

Hill skriver att efter att ha analyserat tusentals människor upptäckte han att man måste agera direkt på en bra idé för annars dör de ut och han menar då att om man då redan har de egenskaper som nämns tidigare kan man ta vara på dem direkt och på så sätt bli framgångsrik på sina egna idéer. Han skriver också att med uthållighet kan man komma långt även om man saknar en massa egenskaper. De enda lyckliga omständigheter man kan lita på är de som man själv åstadkommer. Och dessa åstadkommer man genom uthållighet. Utgångspunkten är den klara målsättningen.

 

För att utveckla sin uthållighet finns det 4 enkla steg att jobba med:

1. En klar målsättning, som stöttas av en brinnande önskan att lyckas.

2. En bestämd plan som bygger på att du konstant agerar enligt den.

3. Att du utvecklar ditt sinne så du utestänger allt negativt inflytande, även negativa förslag från släktingar och vänner.

4. Att du har en eller flera vänner som hjälper till med att uppmuntra dig till att fullfölja både planen och målet.

 

“Dessa 4 steg är en förutsättning för att lyckas i livets alla skeden. Hela syftet med filosofins 12 punkter är att få dig att göra dessa 4 steg till en vana.”

 

Dessa steg kommer leda till att du kan kontrollera din ekonomiska framtid, till fria tankar, självständighet, framgångar, inflytande, berömmelse, uppmärksamhet, att lyckliga omständigheter inträffar, gör drömmar till verklighet och att du behärskar din rädsla, din modlöshet och din likgiltighet.

 

“Det finns en storartad belöning att vänta för den som lär sig att ta dessa 4 steg. Det är förmånen att själv få styra sitt liv och möjligheten att få allt man vill ha.”

 

Om du inte redan har sett filmen “Think and Grow Rich” som är baserad på den här boken rekommenderar jag den varmt, den är verkligen inspirerande och uppmuntrande. Om du är intresserad klicka på länken; http://thinkandgrowrich.film/ .

 

Jag kommer att fortsätta att sammanfatta boken “Tänk rätt bli framgångsrik” kapitel för kapitel så om du är intresserad är det bara att hänga på. Vill du läsa hela boken kan du köpa den här; Adlibris

Tidigare inlägg om denna bok:

Början på detta inlägg

Introduktion

Kapitel 1 Tankar är föremål

Kapitel 2 Brinnande önskan

Kapitel 3 Tro

Kapitel 4 Självsuggestion

Kapitel 5 Specialkunskap

Kapitel 6 Fantasin

Kapitel 7 Organiserad Planering

Kapitel 8 Beslutsamhet

 

Ha en underbar dag underbara du! Vore det inte härligt att få förverkliga alla dina drömmar? Jag ska då börja praktisera metoderna i boken… tänk om det fungerar även på lilla mig… då vore jag boken evigt tacksam!

/Mona

PS. Frontbild av Joseph Gonzalez on Unsplash