Välkommen underbara du! Mitt syfte med detta inlägg är att delge dig den femte vanan som framgångsrika människor har enligt Brendon Burchard, författare till bestsellern “High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way”.

 

Brendon Burchard har i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika.

 

Vana nummer 5 hos framgångsrika människor – Utveckla ditt inflytande; Lär människor hur de kan tänka!

 

Om du vill ha inflytande på andra människor måste du lära dem hur de kan tänka, så de får nya perspektiv på saker och ting.

 

Brendon rekommenderar att du innan du ska göra någonting, stanna upp och fråga dig själv;

hur vill jag att de som är inblandade i kommande aktivitet ska tänka om det vi ska göra, efteråt om det vi gjort, om sig själva, om mig etc.

 

Brendon vill att du ska vara väldigt målmedveten om hur du formar andra människors tankar. Ju mer målmedveten du blir i detta, desto mer effektiv blir du och då kan du influera dem ännu mer.

 

Det gäller att både vara direkt i det man uttrycker och fullt transparent, det vill säga man har inga dolda avsikter eller hemligheter i det man säger och gör.

 

Det finns en konst för att konstant strategiskt tänka på hur du vill att folk ska tänka, och då säga saker som;

“Tänk på detta på det här sättet..”

“Hur skulle det vara om du tänkte på det så här.. som kan få det här resultatet..”

 

Efter dessa frågor ger du dem, som du vill influera, tid till att tänka och processa sina tankar med dig. Huvuduppgiften är inte att influera utan att öppna upp för en dialog och en konversation.

 

När de kommit fram till något kan du bevara det med;

 

“Hur kom du fram till det?”

“Varför tänker du på det sättet?”

 

När du konstant använder ordet “tänk” med andra människor, får det dem att börja tänka. Brendon själv säger att det låter banalt, men du kommer att bli förvånad över hur sällan människor gör det medvetet.

 

“Vad tänker du om..”

“Vad skulle du tänka om..”

Det här handlar om att ta med människor in i framtiden och överväga saker.

“Vad skulle hända om vi provade..”

 

Det öppnar upp dialogen, konversationen. Det handlar om att få folk att tänka igenom saker och ting innan något ska avhandlas. En hel del av din kraft i att influera människor handlar om att ställa frågor som får människor att tänka igenom saker och ting specifikt.

 

Ditt jobb är inte att ställa jättestora frågor, utan det är att ställa specifika frågor. Du använder ordet “tänk” och du ställer en specifik fråga. Kvaliteten på frågorna avgör helt och hållet svaren! Du får helt andra svar än om du inte uppmanar människor att tänka till och har för stora eller luddiga frågor.

 

“Vilket är det bästa sättet att tänka på detta?” Är en jättebra fråga om man vill lösa en konflikt. Den gör att alla kan ta ett steg tillbaka och inte vara känslomässigt engagerade och först då kan alla börja se på detta på ett konstruktivt sätt, på en högre nivå.

 

Brendon uppmanar nu oss att börja tänka på, där ser vi att han själv använder samma teknik, hur vi kan börja använda dessa fraser. Skriv ner dem och börja använda dem.

 

Nästa gång du befinner dig i en konflikt, eller du försöker att få några att samla ihop sig, säg då denna typ av fraser;

 

“Tänk på det här så här; jag såg x och jag kände och reagerade så här.”

“Vad tänker du om att du provar det där och jag det här, skulle det vara rättvist?”

“Vad skulle hända om vi försökte lösa detta utan att … hände?”

“Vad är det bästa sättet att tänka på vårt förhållande just nu så att vi kan avsluta tjafsandet?”

 

Framgångsrika människor har en tendens att använda denna typ av fraser oftare än andra.

De uttrycker direkt och specifikt hur människor bör tänka, eller så ställer de frågor som får människor att processa sitt tänkande, de bekräftar de tankarna med kommentarer som; “Det var en bra tanke.” eller “Jag gillar verkligen hur du tänker.” det är otroligt kraftfullt och skapar en samhörighet, för vi vill alla få våra tankar bekräftade.

 

Om du är en ledare, oavsett i vilket sammanhang, kanske bara som förälder, ju mer inflytande du får desto mer bör du tala om för de du ska leda hur de ska tänka.

 

Exempel; “Nu måste vi tänka så här om det här ..”

“Så här ska vi tänka om ..”

 

När det gäller att ge människor instruktioner om hur de bör tänka kan det gälla;

Hur de bör tänka om sig själva.

Hur de bör tänka om andra.

Hur de bör tänka om världen generellt eller specifika situationer.

Hur de bör tänka om hur världen kan te sig i framtiden, framtidsscenarier.

 

När du börjar ställa dessa frågor till andra konstant och medvetet, kommer du att märka är att folk börjar vända sig till dig som ledare, för det är alltid ledaren av en grupp som formar hur gruppen ska tänka.

 

Även om det är andra som ställer frågor i gruppen, så är det alltid ledaren som bekräftar det som sägs och säger hur man ska tänka om det som är aktuellt.

 

Brendon frågar oss vad vi kämpar med just nu och rekommenderar att vi provar att använda denna vana för att bli mer medvetna och lära hur folk ska tänka för att lösa det, genom att ställa frågorna ovan. Att influera folk att tänka på ett sätt som löser konflikter, som får dem att tänka mer positivt eller annorlunda för att nå det resultat som ni vill uppnå.

 

Många gånger när vi upplever någon slags konflikt är det för att vi bara reagerar, och konflikten bara späs på, dessa frågor gör att alla inblandade tar ett steg bakåt och reflekterar över situationen mer utifrån. Det är bättre att få fram vad du vill och sedan fråga dem vad de vill.

 

“Vad vill jag verkligen att de ska tänka om mig?”

“Vad vill jag att de ska tänka om sig själva?”

“Vad vill jag att de ska tänka om vår relation och vad vi försöker att göra tillsammans?”

“Vad tänker du om oss just nu?”

“Vad tänker du om situationen?”

“Vad tycker du att vi ska göra här näst?”

 

Brendon avslutar med att säga; genom att konstant fråga den här typen av frågor ser du till att öka ditt inflytande, så se till att använda den här vanan i verkligheten i ditt dagliga liv så snart som möjligt.

 

Hur skulle du vilja utveckla ditt inflytande?

Hur skulle du vilja att det skulle se ut?

Vad skulle du själv vilja se som resultat av det?

Vad skulle du vilja höra sägas till dig på grund av ett större inflytande?

 

Ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida på; https://brendon.com/

PS2. Vill du köpa Brendon Burchards bok High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way av Brendon Burchard

PS3. Frontbild av Levi Guzman on Unsplash