Välkommen underbara du!

Mitt syfte med detta inlägg är att skriva lite om vad Brendon Burchards webbkurs Transformation Week handlade om. Kursen gick ut på att få rätt fokus för att kunna sätta mål och uppnå dem 2019. Nedan finns några länkar för att bland annat komma åt ljudfilerna till kursen och den första videon från kursen ligger på Youtube. Det här är del 3 av 7.

Brendon Burchard och hans team har bland annat i den största studien någonsin har tagit reda på vad det är som framgångsrika människor gör för att just bli framgångsrika, men även hur de håller sig kvar där, så han vet vad han pratar om. Det de kom fram till har han skrivit om i bestsellern High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way. Länk till att få boken gratis finns längre ner.

Han har även skrivit andra bestsellers som handlar om bland annat motivation; The Motivation Manifesto, länk till att få boken gratis finns längre ner, och de 10 drivkrafter i livet som fyller på oss och ger oss underbara liv; The Charge.

Han är inte bara bestseller-författare, utan också High Performance Trainer och en av världens mest eftertraktade föreläsare.

Transformation Week, eller om man ska försöka att översätta det till svenska så blir det ungefär förvandlingsveckan, och det var det denna kurs handlade om; att få sig själv att göra en förvandling till det bättre ;-D.

Brendon började med att klargöra att det finns bara två saker som kan göra att man får till en förändring i sitt liv;

1. Antingen så inträffar det något nytt i ens liv, utifrån, och som gör att livet, och framför allt man själv förändras. Det kan vara både positiva och negativa saker.

2. Eller så kommer det något nytt inifrån dig; du får en ny insikt eller en ny idé som gör att du själv vill förändras och som sedan leder till själva förändringen.

Eftersom det är lättare att kontrollera det som kommer inifrån dig själv är det det som Brendon fokuserar mest på under denna vecka.

Tredje avsnittet av Transformation Week handlade om självdisciplin.

Självdisciplin

Om du inte har tillräcklig självdisciplin kommer du aldrig att kunna uppnå dina högsta drömmar!

Det handlar om att disciplinera sig själv för att ge en högre nivå av service till andra människor.

De känslomässiga behov som helt avgör om vi kommer att vara lyckliga eller inte, handlar om att vi måste känna att vi växer och utvecklas som människor, och att vi måste känna att vi, eller våra liv, bidrar med något av vikt i världen, annars känner vi oss olyckliga.

Så målen med våra liv är att växa som människa och att bidra med något i världen, inte lätthet och bekvämlighet, vilket vi annars gärna dras mot.

Inget växande sker inom bekvämlighetszonen. Det område som vi ogärna går utanför för att det är obekvämt att vara där, för att vi känner att vi inte har koll på allt där och vi känner oss naturligt osäkra på grund av det.

För att vi ska växa som människor måste vi disciplinera oss till att regelbundet vara utanför bekvämlighetszonen och göra det som krävs för att vi ska nå våra mål, inte sitta och bara drömma om det som vi önskar att livet var.

Människan är till naturen lat, och drivet för att ha det så bekvämt som möjligt är det som har bidragit till att vi är där vi är inom den mänskliga utvecklingen. Problemet är att idag räcker det inte att uppfylla våra basbehov, så som mat, vatten, trygghet och skydd för att vi ska vara lyckliga. Idag kräver vi även att växa och att bidra för att bli lyckliga.

För att du ska kunna uppleva att leva det som Brendon Burchard kallar The High Performance Experiences, som handlar om att leva sitt absolut bästa liv när det gäller både det man presterar och det man upplever, så måste du bemästra “nödvändighet”.

Du måste få in att det är en nödvändighet att du presterar och upplever saker och ting på din absolut bästa nivå. Det ska vara som en livsregel, ett rättesnöre att leva efter.

För att det ska bli en nödvändighet för dig att prestera och leva på din absolut högsta nivå är det några saker som du måste få till.

1. Identitet

Du måste se dina mål, så som du vill vara och leva, som en del av din identitet.

Så här bör din inre dialog låta;

Jag är en person som förtjänar det bästa! Jag är en person som förtjänar en extraordinär livskvalitet! Jag är en person som förtjänar ett extraordinärt äktenskap, hälsa, relationer, vänner, hobbies, miljöer, resor med mera. Jag kan se mig själv i framtiden uppleva allt detta överflöd!

Om du inte kan se dig själv uppleva allt detta i framtiden, ditt absoluta drömliv, så är det inte konstigt att du brister i motivationen att vara disciplinerad.

Om du inte kan se den livskvalitet som du kan ha, borde ha, och kan göra sann, så väljer du att distrahera dig med annat, istället för att göra det som krävs för att ta dig dit du vill.

Ju mindre du kan se din egen underbara framtid, desto större risk är det att du konsumerar vad andra gör, istället för att själv göra det som krävs för att ta dig dit du vill.

Hur beroende vi blir av underhållning, som distraktion, hänger ihop med hur bra vi kan se vår framtid och fokusera på den.

Du behöver “se” dina mål så ofta och så tydligt att du lyckas få dem som en del av din identitet!

Du måste visualisera dina mål och uppleva dem som sanna; känna dem.

Hur lever du när du uppnått dem?

Var bor du?

Var jobbar du och med vad?

Hur ser dina relationer med andra ut när du uppnått dem?

Vilka personer finns runt dig när du uppnått dem?

Hur ser du ut när du uppnått dem? Klädstil? Frisyr?

Hur låter du när du uppnått dem? Röstläge? Vad pratar du om? Hur pratar du?

Hur agerar du när du uppnått dem? Varför?

Hur känns det när du uppnått dem? Varför?

Vilka nya vanor har du när du uppnått dem? Dagliga? Veckovisa? Månatliga? Årsbasis?

Hur ser dina miljöer ut när du uppnått dem? Bostad? Bostäder? Andra platser? Jobbmiljö? Resor?

Grunden att ha mer självdisciplin och motivation är att skapa ett nödvändigt presterande, att det är en nödvändighet för dig att prestera på topp, för din egen framtids skull.

Det första steget i att göra dina mål som delar av din identitet, är att visualisera direkt på morgonen när du fortfarande inte är helt vaken och precis innan du somnar, för det är då hjärnan är som mest mottaglig för att ta det som du visualiserar som en sanning.

“Självklart är jag disciplinerad, för jag kan se mig själv som det!”

Våra själar känner av oenigheten om vi inte agerar så som våra högsta jag vill, tror på eller har ambitioner om och det skapar ett obehag som kan leda till lathet, bekvämlighet, apati och en mängd ursäkter för att inte göra det som krävs för att nå våra drömmar.

Se dig själv så som du vill vara i framtiden, så som ditt högre jag skulle vara personifierad, så att det blir en del av din identitet att ha självdisciplin och nå alla dina mål! Se dig själv bryta igenom svårigheter, och uppnå dina mål! Genom detta får du en draghjälp till att inte ge upp, utan fortsätta tills du gör verklighet av det du drömmer om.

2. Besatthet

Du måste även hitta ett ämne att bli besatt av för att få den motivation som krävs för att du ska lyckas. Besattheten gör självdisciplinen så mycket lättare!

Högpresterande personer har hittat ett ämne, eller ett sätt att ge service på, som de har blivit besatta av.

Att vara besatt är det kritiska; de älskar att djupdyka ner i ämnet. Denna besatthet tar väldigt mycket tid, uppmärksamhet och energi, men de väljer ändå att fortsätta att studera ämnet och förfina det de gör. Kärleken till ämnet i sig drar dem framåt.

Många saknar tyvärr självdisciplin för att de inte har hittat “sin grej” än att bli besatt av.

Att bli besatt av kortsiktiga mål är bra om man inte har hittat sin stora grej än.

För mig har personlig utveckling blivit min besatthet. Jag älskar verkligen att förkovra mig i ämnet. Så fort jag kan lyssna på något samtidigt som jag gör något annat, till exempel när jag stryker, manglar, plockar i eller ur diskmaskinen, tar reda på tvätten eller liknande lyssnar jag på en podd, helst The Brendon Show, men även Tony Robbins podd är jättebra. Om jag inte hittar något bra poddavsnitt så lyssnar jag gärna på Youtube.

Jag har så mycket att lära av andra som har kommit så mycket längre än mig i detta, och sedan jag började att studera personlig utveckling har mitt eget liv blivit så mycket bättre! Det jag önskar av hela mitt hjärta är att kunna sprida den kunskapen till fler för att deras liv också ska kunna bli så mycket bättre.

3. Plikt

Självdisciplin blir också så mycket lättare om man har en känsla av plikt.

Om man har en känsla av plikt, att man måste göra saker för andra människor, eller för att man är skyldig någon det, att man måste ge tillbaka, gör att det blir lättare att ha självdisciplin.

“Jag måste göra detta för våra barn, för min man, för min familj, för mina läsare, för mina medlemmar, för min publik. De räknar med att jag ska göra detta!”

Det handlar om ihärdighet! Att ställa upp för folk! Att varje dag fastställa; Vem behöver att jag presterar på min högsta nivå? Det handlar om att ha ett högt inre driv som får dig att prestera på en extraordinär nivå.

Tony Robbins, en av mina stora förebilder, berättade att han fått ett mycket gott råd av en av hans egna mentorer en gång och som har varit hans ledstjärna sedan dess; Se till att alltid ge bättre värde än alla andra, och du kommer aldrig att ha några problem man att uppnå några av dina egna drömmar!

Med tanke på att han har gått från att leva i misär till att vara en av världens mest eftertraktade, och välbetalda, coacher och föreläsare idag, så måste det ha varit ett bra råd, eller hur?

Brendon berättar att för högpresterare räcker det ofta att ha en enda person som de känner pliktkänsla för, för att de ska prestera på topp och inte ge upp i sina strävanden mot sina mål.

För vem, eller vilka, vill du prestera på topp?

Vilka inre positiva bilder kan du måla upp som kan få dig att prestera på topp?

Hur ser som sagt ditt drömliv ut?

Vilka inre negativa bilder kan du måla upp som kan få dig att prestera på topp?

Hur ser som sagt ditt “värsta” liv ut, så som det skulle kunna bli om du inte presterade på topp?

Ni som har följt mig ett tag vet att jag har lyckats gå ner cirka 17 kg utan någon större ansträngning bara på grund av att jag målat upp mitt skräckscenario om jag inte går ner i vikt och håller mig kvar där.

Det var betydligt enklare att gå ner dessa 17 kg på mindre än 9 månader än att jag gick ner 21 kg på 4 år, bara genom att plocka fram skräckbilderna av min egen begravning med våra små döttrar ståendes gråtande vid kistan! Viljekraften utan målbilder blir väldigt sårbar, så jag förstår vikten av pliktkänslan för att kunna vara självdisciplinerad.

4. Deadline

Om du saknar självdisciplin eller motivation så beror det på att du inte har några riktiga deadlines. Du måste inte göra ett bra jobb, helt enkelt, alltså låter du bli.

Det du behöver göra är att sätta upp egna sociala deadlines som andra känner till; så att andra sätter den press på dig att du tvingas att vara självdisciplinerad.

Du måste helt enkelt berätta för familj och vänner vad du tänker göra och till när för att tvinga dig själv att ta tag i det du vill.

Konstanta framsteg tar hand om motivationen, det vill säga du har motivation av sig självt om du ser till att göra framsteg konstant. Sociala deadlines får dig att leverera!

När dessa 4 ovanstående saker stöttar varandra så bryter du igenom dina omständigheter varje dag!

När du känner dig överväldigad; sätt mål och bryt ner dem i små bitar och gör en actionplan, helst med dagliga rutiner och vanor inblandade. Det gör att du vet att du är på väg mot alla dina mål, steg för steg, en dag i taget och det tar bort panikkänslorna.

Att göra något varje dag för att ta dig närmare dina mål gör att du upplever framsteg varje dag och framstegen tar bort överväldigandet. Växandet som du nu gör konstant, skapar ännu mer självdisciplin och motivation. Det blir en positiv feedback loop.

Även om du inte hinner med allt på din att-göra-lista så gör i alla fall något på den varje dag och var glad och stolt för det. Små steg leder också till en tusenmilaresa.

Sammanfattning;

För att öka din självdisciplin, som är helt nödvändigt för att du ska kunna nå dina mål i livet, behöver du;

1. Ha bra mål och göra dem förknippade med din identitet.

2. Ha ett ämne som du är besatt av, som driver dig framåt.

3. Utveckla en pliktkänsla för det du vill göra.

4. Ge dig själv social deadlines för att verkligen leverera

OBS! För att du ska inte missa några nya inlägg kan du acceptera att vi skickar pushmeddelanden, så får du upp en länk direkt i din webbläsare när ett nytt inlägg har gjorts och du kan då gå direkt till det nya inlägget.

Tills vi hörs igen; ha en underbar dag underbara du!

/Mona

PS1. Det sista ljudklippet finns än så länge att ladda ner på The Brendon Show https://brendon.com/podcast/ .

PS2. Den första videon finns än så länge på Brendons Youtubekanal; https://www.youtube.com/watch?v=1aCBLE7pL4s&t=12s

PS3. Vill du veta mer om Brendon Burchard, besök gärna hans hemsida; https://brendon.com/

PS4. Vill du få Brendon Burchards senaste bok High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way, helt gratis, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor, klicka på länken https://brendon.mykajabi.com/p/hph-book-step-1

PS5. Vill du få boken The Motivation Manifesto helt gratis! Klicka på länken, du betalar bara frakt och tullavgift ca 150 kronor; http://brendon.mykajabi.com/p/motivationmanifesto

PS6. Vill du köpa boken The Charge, klicka på länken; https://www.adlibris.com/se/sok?q=the+charge%3A+activating+the+10+human+drives+that+make+you+feel+alive

PS7. Frontbild från Unsplash

https://unsplash.com/photos/bLY5JqP_Ldw

#transfomationweek

#HPX

#brendonburchard